155-0304/01 – Study Field Nature ()

Gurantor departmentDepartment of Applied InformaticsCredits1
Subject guarantordoc. Ing. Zdeňka Zonková, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Zdeňka Zonková, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesBachelor
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 1+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

TAUGHT ONLY IN CZECH.

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1.Studijní program Systémové inženýrství a informatika - součást studia na EkF Ogranizační uspořádání EkF, formy studia. Studijní obory a specializace. Bakalářské a magisterské studium. 2.Studijní program Systémové inženýrství a informatika Historie, vývoj studijních oborů. Návaznost stupňů studia. Současná koncepce studijního programu. 3.Obor Aplikovaná informatika Vznik, vývoj, profil absolventa. Uplatnění absolventů. 4.Systémové řešení komplexních problémů Úloha společenské objednávky. Interdisciplinarita řešení systémových úloh. Metodologie systémového inženýrství. 5.Metodika zpracování a presentace práce typu projekt Zásady písemného projevu, typy prací. Struktura práce, návaznost dílčích částí. Zásady citace použitých zdrojů, základní pravidla presentace. 6.Případová studie řešení vybraného problému 7.Aktuální otázky vývoje studijního programu, oboru

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation Credit 85  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R001) Applied Informatics (00) Applied Informatics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2005/2006 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R001) Applied Informatics (01) Applied Infomatics P Czech Valašské Meziříčí 1 Compulsory study plan
2005/2006 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R001) Applied Informatics (01) Applied Infomatics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2005/2006 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R014) Information and Knowledge Management (00) Informační a znalostní management P Czech Valašské Meziříčí 1 Compulsory study plan
2005/2006 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R014) Information and Knowledge Management (00) Informační a znalostní management P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2005/2006 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R001) Applied Informatics (00) Applied Informatics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R001) Applied Informatics (01) Applied Infomatics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.