155-0306/02 – Database (DPW)

Gurantor departmentDepartment of Computer ScienceCredits3
Subject guarantorIng. Vítězslav Novák, Ph.D.Subject version guarantorIng. Vítězslav Novák, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
PRC0001 RNDr. Antonín Prcín
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 1+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Bude doplněno garantem

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Předmět rozšiřuje znalosti uživatelské práce s databázovým systémem Access. Navazuje na předmět Informatika a UPTA. Cílem předmětu je zvládnutí základů programování aplikací ekonomického charakteru v prostředí tohoto SŘBD.

Compulsory literature:

Bude doplněno garantem

Recommended literature:

Bude doplněno garantem

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Cvičení: 1.Datové modelování a projektování datových struktur, základní konstruktory konceptuálních a logických modelů. 2.Opakování základů Microsoft Accessu – návrh struktury tabulek, formulářů, sestav, definování dotazů. 3.Opakování základů programovacího jazyka Visual Basic for Application – deklarace proměnných, procedur, funkcí, základní struktury programovacího jazyka. 4.Knihovna objektů Microsoft Accessu (Microsoft Access Objects) s důrazem na vlastnosti a metody objektů Form, Report, Control a jejich praktické aplikace. 5.Přístup k datům pomocí programovacího jazyka AccessSQL (pouze DML). 6.Knihovna objektů určených pro přístup k datům ADO (ActiveX Data Objevte) s důrazem na vlastnosti a metody objektů Connection, Recordset, Command, Parameter. 7.Microsoft Access ve víceuživatelském prostředí, zabezpečení databáze.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation Credit 85 (85) 0
        Project Project 85  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R014) Information and Knowledge Management (00) Informační a znalostní management P Czech Valašské Meziříčí 2 Compulsory study plan
2008/2009 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R014) Information and Knowledge Management (00) Informační a znalostní management P Czech Valašské Meziříčí 2 Compulsory study plan
2007/2008 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R014) Information and Knowledge Management (00) Informační a znalostní management P Czech Valašské Meziříčí 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R001) Applied Informatics (00) Applied Informatics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R001) Applied Informatics (01) Applied Infomatics P Czech Valašské Meziříčí 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R001) Applied Informatics (01) Applied Infomatics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner