155-0307/02 – Uživatelský přístup k tvorbě aplikací (UPTA)

Garantující katedraKatedra aplikované informatikyKredity4
Garant předmětuIng. Alena Juráková, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Alena Juráková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2007/2008Rok zrušení2011/2012
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JUR05 Ing. Alena Juráková, Ph.D.
PRC0001 RNDr. Antonín Prcín
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 1+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- pochopit postavení uživatele v systému zpracování dat, - definovat uživatelské aspekty navrhování projektu IS, - vytvořit jednoduchou databázovou aplikaci v prostředí Microsoft Access, - zpracovat dokonalou prezentaci firmy v programu Microsoft PowerPoint, - zpracovat projekt automatizace s důrazem na uživatelské aspekty.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Projekt

Anotace

Předmět je určen zejména pro "špičkové" uživatele výpočetní techniky, kteří se kromě pouhého využívání hotových produktů budou aktivně účastnit tvorby projektů. Jsou preferovány uživatelské aspekty navrhování projektu IS. Uživatelský přístup k tvorbě aplikací je na cvičeních prezentován a) na relačním databázovém systému Microsoft Access, ve kterém posluchači vytvoří jednoduchou databázovou aplikací. První část je tvořena návrhem databázové aplikace, tvorbou tabulek, možnostmi zadávání dat a jejich výběru pomocí dotazů. Druhá část je zaměřena na využití formulářů a sestav jako grafického uživatelského rozhraní. Třetí část se věnuje automatizaci aplikace pomocí maker. b) na programu PowerPoint pro dokonalou prezentaci firmy či výrobku a programu FrontPage pro tvorbu www stránek opět k prezentaci firmy či výrobku a marketingovým průzkumům. c) návrhem automatizačního projektu dle jednotlivých etap životního cyklu projektu (dle přednášené látky) s využitím výše zmíněných aplikací, s důrazem na uživatelské aspekty tohoto návrhu.

Povinná literatura:

Fiala, J. a kol.: Navrhování ekonomických aplikací - uživatelský přístup, VŠB, Ostrava 1994 Fiala, J., Juráková, A.: Informační systémy v managementu. VŠB-TU Ostrava 2004. ISBN 80-248-0574-X Tvrdíková, M. Zavádění a inovace informačních systémů ve firmách. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2000. 110 s. ISBN 80-7169-703-6

Doporučená literatura:

Fiala, J. a kol.: Navrhování ekonomických aplikací - uživatelský přístup, VŠB, Ostrava 1994 Fiala, J., Juráková, A.: Informační systémy v managementu. VŠB-TU Ostrava 2004. ISBN 80-248-0574-X Tvrdíková, M. Zavádění a inovace informačních systémů ve firmách. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2000. 110 s. ISBN 80-7169-703-6

Způsob průběžné kontroly znalostí během semestru

Zápočtový projekt

E-learning

Podpora výuky e-kurzem v prostředí Moodle

Další požadavky na studenta

bude doplněno později ...

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Postavení podnikatele v informačním systému. - Význam informací v dnešní společnosti - Úloha informačního a znalostního managementu v současnosti 2. Charakteristika a problematika vývoje IS - Charakteristika IS - Popis struktury IS - Význam IS pro uživatele - Charakteristika jednotlivých etap životního cyklu vývoje IS 3. Formulace zadání. - Otázka informační potřeby podnikatele. - Cykličnost formulace zadání. 4. Posouzení reálnosti projektu. - Hlediska určování reálnosti. - Systémovost řešení projektu. - Způsoby vývoje informačního systému 5. Definice informačních výstupů a funkcí, způsoby prezentace výstupů. - Jaké informace jsou požadovány. - Periodicita požadovaných informací. - Doba odezvy. - Typy uživatelů informací - Kdo bude uživatelem informace - Kolik bude uživatelů informace. - Prostorová náročnost a míra autonomie jednotlivých míst. - Funkce ve zpracování dat. 6. Informační vazby, jež je nutno v projektu respektovat. - Vnější vazby. - Vnitřní vazby. 7. Datová základna projektu. - Zdroje dat. - Typy dat, s nimiž se uživatelé setkávají - Vytvoření a údržba datové základny - Způsoby uspořádání dat a metod přístupu k nim - Klíče a číselníky. - Kontroly v informačních systémech - Kontroly dat - Rizika IS - Ochrana dat 8. Definování prostředí pro provozování projektu automatizace. - Technické prostředí - Programové prostředí - Komunikace v aplikaci 9. Dokumentace projektu. - Typy dokumentace. - Formy dokumentace 10. Provozování a další rozvoj projektu. - Podmínky předání počítačové aplikace - Možnosti provozování aplikace - Činnosti podílející se na provozování aplikace.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45 (45) 0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 45  0
        Zkouška Zkouška 55 (55) 0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 55  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramOborSpec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2011/2012 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R001) Aplikovaná informatika (00) Aplikovaná informatika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R001) Aplikovaná informatika (01) Aplikovaná informatika P čeština Valašské Meziříčí 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R001) Aplikovaná informatika (00) Aplikovaná informatika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R001) Aplikovaná informatika P čeština Valašské Meziříčí 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R001) Aplikovaná informatika (01) Aplikovaná informatika P čeština Valašské Meziříčí 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R001) Aplikovaná informatika (00) Aplikovaná informatika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R001) Aplikovaná informatika (01) Aplikovaná informatika P čeština Valašské Meziříčí 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R001) Aplikovaná informatika (00) Aplikovaná informatika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R001) Aplikovaná informatika (01) Aplikovaná informatika P čeština Valašské Meziříčí 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R001) Aplikovaná informatika (00) Aplikovaná informatika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R001) Aplikovaná informatika (01) Aplikovaná informatika P čeština Valašské Meziříčí 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku