155-0311/01 – Informační zdroje organizací a metody písemné komunikace (IZO)

Garantující katedraKatedra aplikované informatikyKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Josef Fiala, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Josef Fiala, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VYM0001 doc. Ing. Jan Vymětal, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- specifikovat základní informační zdroje firmy, jejich vytváření, organizování a využívání, - vytvořit u studentů pojmový aparát v oblasti informací a technologie jejich zpracování, - seznámit s činností informačního centra podniku, - pochopit vliv činnosti informačního centra na ekonomické výsledky organizace

Vyučovací metody

Anotace

Předmět se zaměřuje na základní informační zdroje firmy, jejich vytváření, organizování a využívání. Vytváří studentům pojmový aparát v oblasti informací a technologie jejich zpracování. Seznamuje je s činnosti informačního centra podniku a jeho vlivem na ekonomické výsledky organizace.

Povinná literatura:

1. VYMĚTAL, Jan. Úvod do studia odborné literatury. Praha, ORAC, 2000 2. VYMĚTAL, Jan. Informační středisko ve firemní praxi. Ostrava, Montanex, 1996

Doporučená literatura:

Způsob průběžné kontroly znalostí během semestru

E-learning

Další požadavky na studenta

bude doplněno později ...

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Informační prostředí. - Charakteristika informačního prostředí, význam pro organizaci. 2. Primární a sekundární informační zdroje. - Typologie primárních a sekundárních informačních zdrojů. - Specifika jednotlivých typů. 3. Zásady přípravy primárních informačních zdrojů. - Obecné zásady uplatňování při přípravě primárních zdrojů. 4. Terciární informační zdroje. - Specifikace terciálních informačních zdrojů. 5. Databáze a databázová střediska. - Databáze jako informační zdroj organizací. 6. Knihovna. - Organizace knihovny, poskytované služby, metodika vyhledávání informací, exkurze. 7. Práce s odbornou literaturou a informacemi. - Rešerše, zpracování poznatků, typy služeb. 8. Informace v podnikatelské sféře. - Zdroje informací pro podnikatelské aktivity. 9. Informace ve výrobním podniku. - Specifické informační zdroje ve výrobním podniku. 10. Firemní informační středisko. - Služby podporující firemní rozhodování. 11. Competitive Inteligence. - Další stupeň rozvoje využití informací. 12. Přenos informací. - Nebezpečí poskytování informací, možnosti zkreslení. 13. Důvěrnost informací. - Důvody a možnosti ochrany dat před zneužitím. 14. Organizace písemného styku firmy včetně styku zahraničního. - Způsoby komunikace.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85 (85) 0
        Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 85  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramOborSpec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R001) Aplikovaná informatika (00) Aplikovaná informatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R001) Aplikovaná informatika P čeština Valašské Meziříčí 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R001) Aplikovaná informatika (01) Aplikovaná informatika P čeština Valašské Meziříčí 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R001) Aplikovaná informatika (01) Aplikovaná informatika P čeština Valašské Meziříčí 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R001) Aplikovaná informatika (01) Aplikovaná informatika P čeština Valašské Meziříčí 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R001) Aplikovaná informatika (01) Aplikovaná informatika P čeština Valašské Meziříčí 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R001) Aplikovaná informatika (01) Aplikovaná informatika P čeština Valašské Meziříčí 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R001) Aplikovaná informatika (01) Aplikovaná informatika P čeština Valašské Meziříčí 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R001) Aplikovaná informatika (01) Aplikovaná informatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R001) Aplikovaná informatika (01) Aplikovaná informatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku