155-0311/01 – Organizations Information Resources and Methods of Communication in Writing (IZO)

Gurantor departmentDepartment of Computer ScienceCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Josef Fiala, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Josef Fiala, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2003/2004Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
VYM0001 doc. Ing. Jan Vymětal, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

- specifikovat základní informační zdroje firmy, jejich vytváření, organizování a využívání, - vytvořit u studentů pojmový aparát v oblasti informací a technologie jejich zpracování, - seznámit s činností informačního centra podniku, - pochopit vliv činnosti informačního centra na ekonomické výsledky organizace

Teaching methods

Summary

Předmět se zaměřuje na základní informační zdroje firmy, jejich vytváření, organizování a využívání. Vytváří studentům pojmový aparát v oblasti informací a technologie jejich zpracování. Seznamuje je s činnosti informačního centra podniku a jeho vlivem na ekonomické výsledky organizace.

Compulsory literature:

1. VYMĚTAL, Jan. Úvod do studia odborné literatury. Praha, ORAC, 2000 2. VYMĚTAL, Jan. Informační středisko ve firemní praxi. Ostrava, Montanex, 1996

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

bude doplněno později ...

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

bude doplněno později ...

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation Credit 85 (85) 0
        Other task type Other task type 85  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2010/2011 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R001) Applied Informatics (00) Applied Informatics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2010/2011 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R001) Applied Informatics P Czech Valašské Meziříčí 2 Choice-compulsory study plan
2010/2011 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R001) Applied Informatics (01) Applied Infomatics P Czech Valašské Meziříčí 2 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R001) Applied Informatics (01) Applied Infomatics P Czech Valašské Meziříčí 2 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R001) Applied Informatics (01) Applied Infomatics P Czech Valašské Meziříčí 2 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R001) Applied Informatics (01) Applied Infomatics P Czech Valašské Meziříčí 2 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R001) Applied Informatics (01) Applied Infomatics P Czech Valašské Meziříčí 2 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R001) Applied Informatics (01) Applied Infomatics P Czech Valašské Meziříčí 2 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R001) Applied Informatics (01) Applied Infomatics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R001) Applied Informatics (01) Applied Infomatics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner