155-0320/03 – IT Security (BIT)

Gurantor departmentDepartment of Applied InformaticsCredits3
Subject guarantorIng. Jan Ministr, Ph.D.Subject version guarantorIng. Jan Ministr, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduate
Study languageCzech
Year of introduction2007/2008Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
MIN20 Ing. Jan Ministr, Ph.D.
RAC06 RNDr. Jaroslav Ráček, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Examination 2+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Target of subject is, to student gained basic survey in the area safeness in informative technology. Introduce with actual state safeness in Czech firm. Orientation in the area personal, administrative, object, technical, information system and cryptography encryption. Security information in terms of law. Safeness in computer rush, digital signature, e-commerce, security harrow, backup, antivirus program.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Project work

Summary

The course deals with information security. The lecture explains basic concepts of information security and information systems security. On exercises, the student is familiar with the practical tools and techniques of PC security and information system.

Compulsory literature:

CAZEMIER, J, A., OVERBEEK, P. a L., PETERS. Information Security Management with ITIL V®3. Zaltbommel: Van Haren Publisching. 2010. s. 132. ISBN 978-90-8753-552-0.

Recommended literature:

WHITMAN, Michael E. a Herbert J. MATTORD. Management of Information Security. Third Edition. Boston: Course Technology, 2010. s. 546.ISBN 978-1-4354-8884-7. ANDRESS, Jason. The Basic of Information Security – Understanding the Fundamentals of InfoSec in Theory and Practise. Amsterdam: Synger Press, 2011. s. 171. ISBN 978-1-59794-653-7.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Informace jako aktivum, pojmy a principy. 2. Příčiny a důvody úniků, ztrát a zneužívání informací. 3. Aktuální stav bezpečnosti v českých firmách. 4. Fyzická bezpečnost, režimová ochrana, HW ochrana, SW ochrana, personální ochrana. 5. Komplexní řešení bezpečnosti. Analýza rizik, bezpečnostní politika, bezpečnostní projekt. 6. Bezpečnostní management. 7. Řešení a hodnocení bezpečnosti externí firmou nebo vlastními silami. 8. Ochrana informací z hlediska práva. 9. Bezpečnost informací a legislativní normy. Utajované skutečnosti. 10. Bezpečnost počítačových sítí. Bezpečnostní funkce a bezpečnostní služby v počítačových sítích. Zabezpečení přenosu dat. 11. Kryptografie. Kryptografické algoritmy. Symetrická a nesymetrická kryptografie. Elektronický podpis. 12. Bezpečnostní prvky v počítačových sítích: bezpečnostní brány, bezpečnostní protokoly, 13. Bezpečnost systému: zálohování, ochrana zdrojů, kontrola integrity, monitorování, antivirová ochrana. 14. Postup při napadení: odhalení průniku, úklid po útočníkovi, obnovení provozu, opatření proti opakování.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2007/2008 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Examination Examination 100  51
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2010/2011 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R001) Applied Informatics (00) Applied Informatics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2009/2010 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R001) Applied Informatics (00) Applied Informatics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2009/2010 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R001) Applied Informatics (01) Applied Infomatics P Czech Valašské Meziříčí 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner