155-0320/03 – Bezpečnost v IT (BIT)

Garantující katedraKatedra aplikované informatikyKredity3
Garant předmětuIng. Jan Ministr, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jan Ministr, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2007/2008Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MIN20 Ing. Jan Ministr, Ph.D.
RAC06 RNDr. Jaroslav Ráček, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je, aby studenti získali základní znalosti v oblasti ochrany a bezpečnosti dat a informací. Analýza aktuálního stavu bezpečnosti v českých firmách. Pochopení a aplikace v oblastech personální, administrativní, objektové, technické, informačních systémech a kryptografické ochrany. Ochrana informací z hlediska práva. Student získá uplatnění v oblastech bezpečnost v počítačových sítích, digitální podpis, elektronický obchod, bezpečnostní brány, zálohování, antivirová ochrana.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět se zabývá problematikou informační bezpečnosti. V rámci přednášek jsou vysvětleny základní pojmy z oblasti informační bezpečnosti a bezpečnosti informačních systémů. Na cvičeních je student seznámen s praktickými nástroji a technikami zabezpečení PC a informačního systému.

Povinná literatura:

DOUCEK, Petr et al. Řízení informační bezpečnosti. 2. rozšířené vyd. Praha: Profesional Publishing, 2011. 286 s. ISBN 978-80-7431-050-8.

Doporučená literatura:

Pužmanová, R. Bezpečnost bezdrátové komunikace. Brno: Copmputer press. 2005. s. 200. ISBN 978-80-2510-791-1.

Způsob průběžné kontroly znalostí během semestru

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Informace jako aktivum, pojmy a principy. 2. Příčiny a důvody úniků, ztrát a zneužívání informací. 3. Aktuální stav bezpečnosti v českých firmách. 4. Fyzická bezpečnost, režimová ochrana, HW ochrana, SW ochrana, personální ochrana. 5. Komplexní řešení bezpečnosti. Analýza rizik, bezpečnostní politika, bezpečnostní projekt. 6. Bezpečnostní management. 7. Řešení a hodnocení bezpečnosti externí firmou nebo vlastními silami. 8. Ochrana informací z hlediska práva. 9. Bezpečnost informací a legislativní normy. Utajované skutečnosti. 10. Bezpečnost počítačových sítí. Bezpečnostní funkce a bezpečnostní služby v počítačových sítích. Zabezpečení přenosu dat. 11. Kryptografie. Kryptografické algoritmy. Symetrická a nesymetrická kryptografie. Elektronický podpis. 12. Bezpečnostní prvky v počítačových sítích: bezpečnostní brány, bezpečnostní protokoly, 13. Bezpečnost systému: zálohování, ochrana zdrojů, kontrola integrity, monitorování, antivirová ochrana. 14. Postup při napadení: odhalení průniku, úklid po útočníkovi, obnovení provozu, opatření proti opakování.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2007/2008 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramOborSpec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R001) Aplikovaná informatika (00) Aplikovaná informatika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R001) Aplikovaná informatika (00) Aplikovaná informatika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R001) Aplikovaná informatika (01) Aplikovaná informatika P čeština Valašské Meziříčí 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku