155-0320/05 – Bezpečnost v IT (BIT)

Garantující katedraKatedra aplikované informatikyKredity5
Garant předmětuIng. Jan Ministr, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jan Ministr, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MIN20 Ing. Jan Ministr, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je, aby studenti získali základní znalosti v oblasti ochrany a bezpečnosti dat a informací. Analýza aktuálního stavu bezpečnosti v českých firmách. Pochopení a aplikace v oblastech personální, administrativní, objektové, technické, informačních systémech a kryptografické ochrany. Ochrana informací z hlediska práva. Student získá uplatnění v oblastech bezpečnost v počítačových sítích, digitální podpis, elektronický obchod, bezpečnostní brány, zálohování, antivirová ochrana.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět se zabývá problematikou informační bezpečnosti. V rámci přednášek jsou vysvětleny základní pojmy z oblasti informační bezpečnosti a bezpečnosti informačních systémů. Na cvičeních je student seznámen s praktickými nástroji a technikami zabezpečení PC a informačního systému.

Povinná literatura:

DOUCEK, Petr et al. Řízení informační bezpečnosti. 2. rozšířené vyd. Praha: Profesional Publishing, 2011. 286 s. ISBN 978-80-7431-050-8.

Doporučená literatura:

Pužmanová, R. Bezpečnost bezdrátové komunikace. Brno: Copmputer press. 2005. s. 200. ISBN 978-80-2510-791-1.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Úvod do informační bezpečnosti. 2. Informace a informační proces. 3. Základní pojmy informační bezpečnosti. 4. Správa informační bezpečnosti, 5. Proces informační bezpečnosti. 6. Bezpečnostní ICT. 7. Kryptografie. 8. Počítačové viry a škodlivé kódy. 9. Počítačová kriminalita 10. Bezpečnost informací a legislativní normy.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2013/2014 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100  51
        Zápočet Zápočet  
        Zkouška Zkouška  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2013/2014 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R001) Aplikovaná informatika (00) Aplikovaná informatika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R001) Aplikovaná informatika (00) Aplikovaná informatika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku