155-0326/01 – Communication Techniques and Communication Technologies (KTAKT)

Gurantor departmentDepartment of Applied InformaticsCredits3
Subject guarantordoc. Ing. Jan Vymětal, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Jan Vymětal, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2002/2003Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
VYM0001 doc. Ing. Jan Vymětal, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Examination 2+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

- seznámit se zásadami jednání s lidmi - zvládnout způsoby komunikace v ústní a písemné formě - pochopit základy komunikace v organizaci a týmu a komunikace s veřejností

Teaching methods

Summary

Předmět je zaměřen na seznámení se zásadami jednání s lidmi, se způsoby komunikace ve formě ústní a písemné, s komunikací v organizaci a týmu i s komunikací s veřejností.

Compulsory literature:

Povinná literatura: 1.MIKULÁŠTÍK, M. Komunikační dovednosti v praxi. Praha : Grada Publishing, 2003, 361 s. ISBN 80-247-0650-4. 2.VYBÍRAL,Z. Pragmantika lidské komunikace.Praha : Konfrontace, 1999, 243s.ISBN 80-86088-04-9. 3.VESTER,F. Myslet, učit se … zapomínat. Praha: Fraus, 1997. ISBN 80-85784-79-3 Doporučená literatura: 1.DeVITO,J.,A. Základy mezilidské komunikace. Praha: Grada Publishing, 2002, 420s. ISBN 80-7169-988-8. 2.NĚMEC,P. Public relations.Praxe komunikace s veřejností. Praha: Management Press, 1996, 167s. ISBN 80-85943-20-4. 3.HORÁKOVÁ,I.,STEJSKALOVÁ,D.,ŠKAPOVÁ,I. Strategie firemní komunikace. Praha: Management Press, 2000234s. ISBN 4.GRUBER,D.Řečnické triky aneb nenechte se ukecat. Ostrava: Repromis, 1998,92s. ISBN 80-861222-19-0. 5.KOHOUT, J.Rétorika – umění jednat s lidmi. Praha“ Management Press, 1995,124s. ISBN 80-85603-92-6. 6.EHRENBORG,J., MATLOCK,J. Přesvědčivé vystupování.50.originálních námětů, jak působit na posluchače.Praha: Management Press, 1995, 112s, ISBN. 7.COLEMAN,R., BARRIE,G. 525 způsobů jak se stát lepším manažerem. 3.vydání.Praha: Management Press, 1995, 156s.ISBN 80-85603-91-8. 8.Průběžné studium časopisů a novin : Hospodářské noviny, Ekonom, Profit,

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

bude doplněno později ...

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

bude doplněno později ...

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2007/2008 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Examination Examination 100  51
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2010/2011 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R014) Information and Knowledge Management P Czech Valašské Meziříčí 2 Compulsory study plan
2010/2011 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R014) Information and Knowledge Management (00) Informační a znalostní management P Czech Valašské Meziříčí 2 Compulsory study plan
2009/2010 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R014) Information and Knowledge Management (00) Informační a znalostní management P Czech Valašské Meziříčí 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner