155-0327/01 – Aplikace databází v prostředí Windows (ADPW)

Garantující katedraKatedra aplikované informatikyKredity2
Garant předmětudoc. Ing. Ludmila Kalužová, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Ludmila Kalužová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KAL70 doc. Ing. Ludmila Kalužová, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- Aplikovat relační struktury v databázovém systému Access. - Navrhovat jednoduché a souhrnné dotazy. - Využit dotazy pro aktualizaci dat a vytváření nových tabulek. - Navrhovat formuláře a výstupní sestavy v Accessu. - Aplikovat vypočtená pole do formulářů a sestav. - Tvořit jednoduchou ekonomickou aplikaci v Accessu.

Vyučovací metody

Anotace

Předmět rozšiřuje znalosti základů Accessu v návaznosti na předmět Informatika s cílem zvládnutí tohoto databázového systému na takové uživatelské úrovní, aby studenti byli schopni vytvořit komplexní jednoduchou ekonomickou aplikaci. Rozvíjí znalosti tvorby datové základny v Accessu včetně zajištění integrity dat. Prezentuje tvorbu jednoduchých i souhrnných dotazů, využití dotazů pro aktualizaci dat a vytváření nových tabulek. Dále zahrnuje problematiku navrhování formulářů pomocí průvodce, ale i možnosti vlastních úprav vlastností formuláře, vkládání vypočtených polí a návrh formulářů s více tabulkami. Pro vytvoření komplexní jednoduché ekonomické aplikace je rovněž prezentován návrh výstupních sestav, vkládání vypočtených polí do sestav a definování skupin záznamů.

Povinná literatura:

1.Kaluža,J.,Kalužová,L.,Maňasová,Š.: Informatika, VŠB TU Ostrava 2001,ISBN 80- 7078-394-X 2.Písek, S.: Access 2002, podrobný průvodce začínajícího uživatele, Grada Praha 2002, ISBN 80-247-0439-0 3.Písek, S.: Access 20003, snadno a rychle,Grada Praha 2004, ISBN 80-247-0787- X 4.Feddema, H.: Mistrovství v Microsoft Access 2002, Computer Press, Praha 2002, ISBN 80-7226-725-6

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

bude doplněno později ...

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Cvičení: 1.Formulace zadání ekonomické úlohy, specifikace prostředků Accessu pro její realizaci 2.Návrh datové základny-vytvoření relačního datového modelu , zajištění integrity dat , návrh struktury relačních tabulek 3.Zadání výběrových kritérií - metoda Query by Example ,dotazy z více tabulek - vnitřní, vnější spojení 4.Definování souhrnných dotazů – použití sumárních operátorů 5.Využití dotazů pro aktualizaci dat - vypouštění řádků na základě podmínky, změna hodnot polí, přidávání záznamů z jiné tabulky 6.Návrh formulářů - vytvoření implicitních formulářů pomocí průvodce, úprava vlastností formulářů 7.Vkládání vypočtených polí , návrh formulářů s více tabulkami 8.Návrh výstupních sestav – vytvoření implicitních sestav pomocí průvodce 9.Vkládání vypočtených polí do sestav , definování skupin záznamů 10.Zadání pro samostatnou práci studentů,vyhodnocení vytvořených aplikací

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85 (85) 0
        Projekt Projekt 85  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (01) Ekonomika podniku P čeština Valašské Meziříčí 3 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B6208) Ekonomika a management (6208R011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (01) Ekonomika podniku P čeština Valašské Meziříčí 3 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (01) Ekonomika podniku P čeština Valašské Meziříčí 3 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B6207) Kvantitativní metody v ekonomice (6207R015) Metody řízení a rozhodování v ekonomice P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B6207) Kvantitativní metody v ekonomice (6207R015) Metody řízení a rozhodování v ekonomice P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (02) Ekonomika podniku P čeština Valašské Meziříčí 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (05) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (02) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku