155-0327/01 – Windows Database Applications (ADPW)

Gurantor departmentDepartment of Applied InformaticsCredits2
Subject guarantordoc. Ing. Ludmila Kalužová, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Ludmila Kalužová, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2004/2005Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KAL70 doc. Ing. Ludmila Kalužová, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 0+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

- To apply relational structure in database system Access. - To create the simple queries, the summarizing queries. - To use queries for updating data and creating new tables. - To design forms and reports in Access. - To apply calculated fields in forms and reports. - To create a simple economic application in Access.

Teaching methods

Summary

Předmět rozšiřuje znalosti základů Accessu v návaznosti na předmět Informatika s cílem zvládnutí tohoto databázového systému na takové uživatelské úrovní, aby studenti byli schopni vytvořit komplexní jednoduchou ekonomickou aplikaci. Rozvíjí znalosti tvorby datové základny v Accessu včetně zajištění integrity dat. Prezentuje tvorbu jednoduchých i souhrnných dotazů, využití dotazů pro aktualizaci dat a vytváření nových tabulek. Dále zahrnuje problematiku navrhování formulářů pomocí průvodce, ale i možnosti vlastních úprav vlastností formuláře, vkládání vypočtených polí a návrh formulářů s více tabulkami. Pro vytvoření komplexní jednoduché ekonomické aplikace je rovněž prezentován návrh výstupních sestav, vkládání vypočtených polí do sestav a definování skupin záznamů.

Compulsory literature:

1.Kaluža,J.,Kalužová,L.,Maňasová,Š.: Informatika, VŠB TU Ostrava 2001,ISBN 80- 7078-394-X 2.Písek, S.: Access 2002, podrobný průvodce začínajícího uživatele, Grada Praha 2002, ISBN 80-247-0439-0 3.Písek, S.: Access 20003, snadno a rychle,Grada Praha 2004, ISBN 80-247-0787- X 4.Feddema, H.: Mistrovství v Microsoft Access 2002, Computer Press, Praha 2002, ISBN 80-7226-725-6

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

bude doplněno později ...

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

bude doplněno později ...

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation Credit 85 (85) 0
        Project Project 85  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (00) Business Economics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (01) Business Economics P Czech Valašské Meziříčí 3 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (B6208) Economics and Management (6208R011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (00) Business Economics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (01) Business Economics P Czech Valašské Meziříčí 3 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (00) Business Economics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (01) Business Economics P Czech Valašské Meziříčí 3 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B6207) Quantitative Methods in Economics (6207R015) Managerial and Decision Making Methods in Economics P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2006/2007 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (00) Business Economics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B6207) Quantitative Methods in Economics (6207R015) Managerial and Decision Making Methods in Economics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (00) Business Economics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (02) Business Economics P Czech Valašské Meziříčí 3 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (05) Business Economics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (02) Business Economics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner