155-0328/01 – Principy projektového řízení ()

Garantující katedraKatedra aplikované informatikyKredity2
Garant předmětudoc. Ing. Zdeňka Zonková, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Zdeňka Zonková, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyUrčeno pro typy studia
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Projektový způsob řešení problémů. Portfolio použití projektového řízení. Role v projektovém týmu. Základní nástroje projektového řízení. Životní cyklus projektu a jeho aplikace.

Povinná literatura:

1.Burton,C.: A Practical Guide to Project Management. Kogan Page, London 1994 2.Zonková, Z.: Projektové řízení. VŠB, Ostrava 1997 3.Dolanský,V. a kol.: Projektový management. GRADA 1996

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

) Úloha projektového řízení v současném managementu - Důvody zavádění projektového řízení do praxe 2) Základní filosofie a principy projektového řízení - Definice projektu v pojetí projektového řízení. Rozdíly mezi projektovým a rutinním řízením. Pojetí managementu v intencích projektového řízení 3) Portfolio použití projektového řízení - Portfolio použití profesionálního projektového řízení 4) Organizace projektového řízení v pojetí institucionálním. - Faktory ovlivňující volbu nejvhodnější organizační formy. Společné charakteristické rysy organizačních struktur projektu 5) Organizace projektového řízení v pojetí institucionálním - Charakteristika a podmínky využití základních modelů organizačních struktur. 6) Funkcionální pojetí organizace projektového řízení. - Vnitřní organizace projektu. Struktura projektového cyklu 7) Struktura projektového cyklu - Charakteristika jednotlivých fází projektového cyklu. 8) Typologie metod a nástrojů podporujících projektové řízení. - Nástroje a metody podporující jednotlivé fáze životního cyklu projektu 9) Metody pro iniciaci projektu - Rámec projektu, definice projektových požadavků - Specifikace cílů projektu z hlediska času, nákladů a kvality 10) Metody podporující koncepční fázi projektového cyklu. - Metody pro tvorbu koncepcí projektového řešení problému - Vícekriteriální rozhodování pro volbu koncepce 11) Nástroje a techniky pro návrh projektu - Nástroje pro plánování projektových aktivit - Optimalizace sporu mezi časem, náklady a kvalitou v projektu 12) Techniky pro řízení projektu - Řízení času, nákladů, kvality, rizika 13) Kompletace a likvidace projektu - Dokumentace projektu - Uzavření projektu 14) Lidé a jejich role v projektovém řízení - Lidský faktor projektového řízení - Principy úspěšnosti projektového týmu.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (00) Management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (02) Management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (05) Management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (00) Management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (02) Management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod (02) Marketing a obchod P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku