155-0328/01 – Project Management Principles ()

Gurantor departmentDepartment of Applied InformaticsCredits2
Subject guarantordoc. Ing. Zdeňka Zonková, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Zdeňka Zonková, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesIntended for study types
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

) Úloha projektového řízení v současném managementu - Důvody zavádění projektového řízení do praxe 2) Základní filosofie a principy projektového řízení - Definice projektu v pojetí projektového řízení. Rozdíly mezi projektovým a rutinním řízením. Pojetí managementu v intencích projektového řízení 3) Portfolio použití projektového řízení - Portfolio použití profesionálního projektového řízení 4) Organizace projektového řízení v pojetí institucionálním. - Faktory ovlivňující volbu nejvhodnější organizační formy. Společné charakteristické rysy organizačních struktur projektu 5) Organizace projektového řízení v pojetí institucionálním - Charakteristika a podmínky využití základních modelů organizačních struktur. 6) Funkcionální pojetí organizace projektového řízení. - Vnitřní organizace projektu. Struktura projektového cyklu 7) Struktura projektového cyklu - Charakteristika jednotlivých fází projektového cyklu. 8) Typologie metod a nástrojů podporujících projektové řízení. - Nástroje a metody podporující jednotlivé fáze životního cyklu projektu 9) Metody pro iniciaci projektu - Rámec projektu, definice projektových požadavků - Specifikace cílů projektu z hlediska času, nákladů a kvality 10) Metody podporující koncepční fázi projektového cyklu. - Metody pro tvorbu koncepcí projektového řešení problému - Vícekriteriální rozhodování pro volbu koncepce 11) Nástroje a techniky pro návrh projektu - Nástroje pro plánování projektových aktivit - Optimalizace sporu mezi časem, náklady a kvalitou v projektu 12) Techniky pro řízení projektu - Řízení času, nákladů, kvality, rizika 13) Kompletace a likvidace projektu - Dokumentace projektu - Uzavření projektu 14) Lidé a jejich role v projektovém řízení - Lidský faktor projektového řízení - Principy úspěšnosti projektového týmu.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (B6208) Economics and Management (6208R037) Management (00) Management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (N6208) Economics and Management (6208T020) Business Economics (00) Business Economics P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (N6208) Economics and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B6208) Economics and Management (6208R037) Management (02) Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2005/2006 (B6208) Economics and Management (6208R037) Management (05) Management P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (B6208) Economics and Management (6208R062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (B6208) Economics and Management (6208R037) Management (00) Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (N6208) Economics and Management (6208T020) Business Economics (00) Business Economics P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (B6208) Economics and Management (6208R037) Management (02) Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (B6208) Economics and Management (6208R062) Marketing and Business (02) Marketing and Business P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner