155-0328/01 – Project Management Principles ()

Gurantor departmentDepartment of Applied InformaticsCredits2
Subject guarantordoc. Ing. Zdeňka Zonková, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Zdeňka Zonková, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesIntended for study types
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

) Úloha projektového řízení v současném managementu - Důvody zavádění projektového řízení do praxe 2) Základní filosofie a principy projektového řízení - Definice projektu v pojetí projektového řízení. Rozdíly mezi projektovým a rutinním řízením. Pojetí managementu v intencích projektového řízení 3) Portfolio použití projektového řízení - Portfolio použití profesionálního projektového řízení 4) Organizace projektového řízení v pojetí institucionálním. - Faktory ovlivňující volbu nejvhodnější organizační formy. Společné charakteristické rysy organizačních struktur projektu 5) Organizace projektového řízení v pojetí institucionálním - Charakteristika a podmínky využití základních modelů organizačních struktur. 6) Funkcionální pojetí organizace projektového řízení. - Vnitřní organizace projektu. Struktura projektového cyklu 7) Struktura projektového cyklu - Charakteristika jednotlivých fází projektového cyklu. 8) Typologie metod a nástrojů podporujících projektové řízení. - Nástroje a metody podporující jednotlivé fáze životního cyklu projektu 9) Metody pro iniciaci projektu - Rámec projektu, definice projektových požadavků - Specifikace cílů projektu z hlediska času, nákladů a kvality 10) Metody podporující koncepční fázi projektového cyklu. - Metody pro tvorbu koncepcí projektového řešení problému - Vícekriteriální rozhodování pro volbu koncepce 11) Nástroje a techniky pro návrh projektu - Nástroje pro plánování projektových aktivit - Optimalizace sporu mezi časem, náklady a kvalitou v projektu 12) Techniky pro řízení projektu - Řízení času, nákladů, kvality, rizika 13) Kompletace a likvidace projektu - Dokumentace projektu - Uzavření projektu 14) Lidé a jejich role v projektovém řízení - Lidský faktor projektového řízení - Principy úspěšnosti projektového týmu.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (B6208) Economics and Management (6208R037) Management (00) Management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (N6208) Economics and Management (6208T020) Business Economics (00) Business Economics P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (N6208) Economics and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B6208) Economics and Management (6208R037) Management (02) Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2005/2006 (B6208) Economics and Management (6208R037) Management (05) Management P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (B6208) Economics and Management (6208R062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (B6208) Economics and Management (6208R037) Management (00) Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (N6208) Economics and Management (6208T020) Business Economics (00) Business Economics P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (B6208) Economics and Management (6208R037) Management (02) Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (B6208) Economics and Management (6208R062) Marketing and Business (02) Marketing and Business P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner