155-0329/01 – Value Engineering (HI)

Gurantor departmentDepartment of Applied InformaticsCredits2
Subject guarantordoc. Ing. Zdeňka Zonková, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Zdeňka Zonková, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesIntended for study types
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 1+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

bude doplněno

Teaching methods

Summary

Hodnotové inženýrství jako metodický komplex tvůrčího řešení problémů managementu. Netradiční přístupy k řešení, funkčně-nákladový princip, princip efektivnosti. Hodnotové inženýrství jako nástroj rozhodování manažera, uplatnění v procesech řízení. Případová studie řešení konkrétního problému.

Compulsory literature:

1.Vlček, R.: Příručka hodnotové analýzy. SNTL Praha, 1983 2.Vlček, R.: Hodnotový management. Management Press, 1992

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Teoretické a metodologické základy hodnotové analýzy - základu hodnotového inženýrství. - Vznik a vývoj hodnotové analýzy. - Podstata hodnotové analýzy. Pojetí efektivnosti v hodnotové analýze. - Aplikační disciplíny. 2. Obecná metodika hodnotových disciplín. - Základní prvky obecné metodiky. - Výběr objektu. - Metodické zásady výběru objektu. 3. Funkční analýza. - Podstata funkční analýzy. - Metody zjišťování funkcí, zásady definování funkcí. - Postup a metody vyhodnocování funkcí. Metody stanovení kritických funkcí. 4. Funkční syntéza. - Podstata funkční syntézy. - Postup realizace funkční syntézy. - Používané metody tvorby námětů, posouzení námětů, hodnocení návrhů. 5. Koncepce uplatnění hodnotového inženýrství. - Strategie a taktika uplatnění hodnotového inženýrství. - Sféry uplatnění a strategie použití jednotlivých hodnotových disciplín. 6. Hodnotové disciplíny v řízení. - Hodnotové inženýrství v procesech a složkách řízení. - Metodika tradiční hodnotové analýzy v procesech řízení. - Racionalizace a projektování organizační struktury. - Případové studie. 7. Předpoklady efektivního uplatňování hodnotových disciplín. - Postup zavádění a formy organizace hodnotového inženýrství. - Způsoby motivace účastníků řešení. - Zásady, přednosti a nedostatky týmové práce. - Praktické rady k provádění hodnotového inženýrství.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 45 (45) 0 3
                Other task type Other task type 45  0 3
        Examination Examination 55 (55) 0 3
                Oral Oral examination 55  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (00) Business Economics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B6208) Economics and Management (6208R037) Management (00) Management P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (B6208) Economics and Management (6208R086) Enterprise Economics and Management P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (B6208) Economics and Management (6208R037) Management (00) Management P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (B6208) Economics and Management (6201R004) Economics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (00) Business Economics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.