155-0329/01 – Value Engineering (HI)

Gurantor departmentDepartment of Applied InformaticsCredits2
Subject guarantordoc. Ing. Zdeňka Zonková, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Zdeňka Zonková, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesIntended for study types
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 1+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

bude doplněno

Teaching methods

Summary

Hodnotové inženýrství jako metodický komplex tvůrčího řešení problémů managementu. Netradiční přístupy k řešení, funkčně-nákladový princip, princip efektivnosti. Hodnotové inženýrství jako nástroj rozhodování manažera, uplatnění v procesech řízení. Případová studie řešení konkrétního problému.

Compulsory literature:

1.Vlček, R.: Příručka hodnotové analýzy. SNTL Praha, 1983 2.Vlček, R.: Hodnotový management. Management Press, 1992

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Teoretické a metodologické základy hodnotové analýzy - základu hodnotového inženýrství. - Vznik a vývoj hodnotové analýzy. - Podstata hodnotové analýzy. Pojetí efektivnosti v hodnotové analýze. - Aplikační disciplíny. 2. Obecná metodika hodnotových disciplín. - Základní prvky obecné metodiky. - Výběr objektu. - Metodické zásady výběru objektu. 3. Funkční analýza. - Podstata funkční analýzy. - Metody zjišťování funkcí, zásady definování funkcí. - Postup a metody vyhodnocování funkcí. Metody stanovení kritických funkcí. 4. Funkční syntéza. - Podstata funkční syntézy. - Postup realizace funkční syntézy. - Používané metody tvorby námětů, posouzení námětů, hodnocení návrhů. 5. Koncepce uplatnění hodnotového inženýrství. - Strategie a taktika uplatnění hodnotového inženýrství. - Sféry uplatnění a strategie použití jednotlivých hodnotových disciplín. 6. Hodnotové disciplíny v řízení. - Hodnotové inženýrství v procesech a složkách řízení. - Metodika tradiční hodnotové analýzy v procesech řízení. - Racionalizace a projektování organizační struktury. - Případové studie. 7. Předpoklady efektivního uplatňování hodnotových disciplín. - Postup zavádění a formy organizace hodnotového inženýrství. - Způsoby motivace účastníků řešení. - Zásady, přednosti a nedostatky týmové práce. - Praktické rady k provádění hodnotového inženýrství.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 45 (45) 0
                Other task type Other task type 45  0
        Examination Examination 55 (55) 0
                Oral Oral examination 55  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (00) Business Economics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B6208) Economics and Management (6208R037) Management (00) Management P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (B6208) Economics and Management (6208R086) Enterprise Economics and Management P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (B6208) Economics and Management (6208R037) Management (00) Management P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (B6208) Economics and Management (6201R004) Economics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (00) Business Economics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner