155-0331/01 – Základy databází (ZD)

Garantující katedraKatedra aplikované informatikyKredity3
Garant předmětuIng. Vítězslav Novák, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Ludmila Kalužová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KAL70 doc. Ing. Ludmila Kalužová, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Rozumět základním principům relačních databází. Navrhovat relační databáze. Použít příkazy SELECT, INSERT, UPDATE a DELETE jazyka SQL. Vytvářet databázové aplikace v Microsoft Office Access a SQL Serveru. Používat programovací jazyk Visual Basic for Application na jednoduché úrovni.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je získání základních znalostí a dovedností v oblastech návrhu a implementace databázových aplikací. Předmět by měl studenty seznámit s jazyky SQL a Visual Basic for Application a se základními databázovými objekty jako je tabulka, pohled, uložená procedura nebo trigger. Nabyté znalosti si studenti budou ověřovat na SŘBD Microsoft Office Access a Microsoft SQL Server.

Povinná literatura:

KRUCZEK, Aleš. Microsoft Access 2010: podrobná uživatelská příručka. Brno: Computer Press, 2010. 392 s. ISBN 978-80-251-3289-0. HOTEK, Mike. Microsoft SQL Server 2008 krok za krokem. Brno: Computer Press, 2009. 488 s. ISBN 978-80-251-2466-6.

Doporučená literatura:

PÍSEK, Slavoj. Access 2010 : podrobný průvodce. Praha: Grada Publishing, 2011. 160 s. ISBN 978-80-247-3653-2. WALTERS, Robert E. Mistrovství v Microsoft SQL Server 2008: [kompletní průvodce databázového experta]. Brno: Computer Press, 2009. 864 s. ISBN 978-80-251-2329-4. SHEPHERD, Richard. Access VBA: výukový průvodce. Brno: Computer Press, 2012. 397 s. ISBN 978-80-251-3686-7.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1.Formulace zadání ekonomické úlohy, definice cíle aplikace a požadavků na aplikaci. Identifikace datových objektů pro zabezpečení cíle. 2.Návrh datové základny – specifikace relačních tabulek, definování primárních a cizích klíčů, zajištění integrity dat. 3.Charakteristika databázového systému ACCESS, realizace datové základny v Accessu. 4.Zadávání jednoduchých dotazů pro výběr dat – specifikace výběrových kritérií, výběry dat z více tabulek. 5.Definování souhrnných dotazů- specifikace skupin, použití sumárních operátorů. 6.Využití dotazů pro dávkovou aktualizaci dat - vypouštění řádků na základě podmínky, změna hodnot polí, přidávání záznamů z jiné tabulky. 7.Návrh formulářů a úprava vlastností formulářů,návrh formuláře pro aktualizaci a prohlížení dat z více tabulek. 8.Použití soupravy nástrojů k umístění ovládacích prvků na formulář. 9.Návrh výstupních sestav, vytvoření implicitních sestav pomocí průvodce. 10. Vkládání vypočtených polí do sestav , definování skupin záznamů 11. Použití maker při tvorbě aplikace v Accessu 12. Zadání pro samostatnou práci studentů, vyhodnocení vytvořených aplikací

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45 (45) 0
                Projekt Projekt 30  0
                Písemka Písemka 15  0
        Zkouška Zkouška 55 (55) 0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 55  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod (02) Marketing a obchod P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku