155-0331/02 – Základy databází (ZD)

Garantující katedraKatedra aplikované informatikyKredity6
Garant předmětuIng. Vítězslav Novák, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Vítězslav Novák, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
NOV21 Ing. Vítězslav Novák, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 3+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Rozumět základním principům relačních databází. Navrhovat relační databáze. Použít příkazy SELECT, INSERT, UPDATE a DELETE jazyka SQL. Vytvářet databázové aplikace v Microsoft Office Access a SQL Serveru. Používat programovací jazyk Visual Basic for Application na jednoduché úrovni.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je získání základních znalostí a dovedností v oblastech návrhu a implementace databázových aplikací. Předmět by měl studenty seznámit s jazyky SQL a Visual Basic for Application a se základními databázovými objekty jako je tabulka, pohled, uložená procedura nebo trigger. Nabyté znalosti si studenti budou ověřovat na SŘBD Microsoft Office Access a Microsoft SQL Server.

Povinná literatura:

KRUCZEK, Aleš. Microsoft Access 2010: podrobná uživatelská příručka. Brno: Computer Press, 2010. 392 s. ISBN 978-80-251-3289-0. HOTEK, Mike. Microsoft SQL Server 2008 krok za krokem. Brno: Computer Press, 2009. 488 s. ISBN 978-80-251-2466-6.

Doporučená literatura:

PÍSEK, Slavoj. Access 2010 : podrobný průvodce. Praha: Grada Publishing, 2011. 160 s. ISBN 978-80-247-3653-2. WALTERS, Robert E. Mistrovství v Microsoft SQL Server 2008: [kompletní průvodce databázového experta]. Brno: Computer Press, 2009. 864 s. ISBN 978-80-251-2329-4. SHEPHERD, Richard. Access VBA: výukový průvodce. Brno: Computer Press, 2012. 397 s. ISBN 978-80-251-3686-7.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Hodnocení nabytých vědomostí a dovedností je ověřováno dvěma projekty v průběhu semestru. První projekt ověřuje pochopení látky po přednášce Microsoft Access Objects a Microsoft ActiveX Data Objects. Úkolem je implementace databázové aplikace v MS Accessu. Druhý projekt ověřuje pochopení látky celého předmětu. Úkolem je implementace databázové aplikace na MS SQL Serveru. Je odevzdáván v zápočtovém týdnu nebo později.

E-learning

Přednášky a cvičení jsou ve formátu PDF v LMS Moodle.

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1) Datové modelování a projektování datových struktur. 2) Normalizace relací. 3) Microsoft Office Access. 4) SQL, Data Definition Language. 5) SQL, Data Manipulation Language, příkaz SELECT I. 6) SQL, Data Manipulation Language, příkaz SELECT II. 7) SQL, Data Manipulation Language, příkaz INSERT, UPDATE, DELETE. 8) Základy programovacího jazyka Visual Basic for Application I. 9) Základy programovacího jazyka Visual Basic for Application II. 10) Microsoft Access Objects, Microsoft ActiveX Data Objects. 11) Microsoft SQL Server. 12) Transakce. 13) Programovatelné objekty databáze – pohledy, uložené procedury, triggery. 14) Správa databáze – zabezpečení, zálohování, obnova databáze. Cvičení: Praktický nácvik práce se SŘBD.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 letní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (B6209) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (B6209) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (B6209) Systémové inženýrství a informatika P čeština Uherské Hradiště 1 povinný stu. plán
2014/2015 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B6209) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
Blok předmětů bez studijního plánu - EKF - P 2014/2015 prezenční čeština volitelný odborný EKF - Ekonomická fakulta stu. blok

Hodnocení Výuky2015/2016 letní
2014/2015 letní