155-0334/01 – Systémová metodologie a teorie organizace (SMTO)

Garantující katedraKatedra aplikované informatikyKredity6
Garant předmětuIng. Eva Moravcová, CSc.Garant verze předmětuIng. Eva Moravcová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studia
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MOR30 Ing. Eva Moravcová, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Dává základy systémové metodologie jako nástroje k aplikaci efektivních systémových přístupů při řešení komplexních složitých problémů a projektování systémů. Student získává komplexní pohled na organizaci a její systém řízení jako základní aplikační oblasti systémové metodologie. Seznamuje se se systémovými charakteristikami organizace jako instituce, vymezením systému řízení v organizaci jak z hlediska organizační struktury, tak procesů v ní probíhajících.V samostatné přáci aplikuje teoretické poznatky na podmínky praxe.

Povinná literatura:

Cavaleri, S., Obloj, K.: Management Systems. Wadsworth, California 1993 Daenzer, F. : Systems Engineering. Verlag Industrielle Organisation, Zürich 1997Dědina,J.: Podnikové organizační struktury, teorie a praxe. Victoria 1996, Praha Donelly,J.H., Gibson,J.M.: Management. Grada, Praha 1997 Robbins, S.P.Management.GRADA, Praha 2004.ISBN 80-247-0495-1Nový, I.at.a. Organizační kultura..GRADA, Praha 2006. ISBN 80-247-0648-2 Habr,J. a kol.: Metody analýzy struktury systémů v ekonomice. Akademia, Praha 1986 Habr,J., Vepřek,J.: Systémová analýza a syntéza. SNTL Praha 1986 Checkland,P.: Soft Systems Methodology in Action, John Wiley 1991 Křížová,A.: Teorie Organizace I, Ostrava, EkF VŠB 1983 Mintzberg: Structures in Five, Prantice Hall, 1983

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Systémové vědní disciplíny. - Obecná teorie systémů, její základní pojmy. 2. Obecné a reálné systémy. - Členění dle teorie systémů 3. Statické a dynamické systémy. - Statické a dynamické systémy a úlohy na nich. 4. Kybernetika. - Kybernetika a její ekonomické aplikace. 5. Základy teorie informace. - Aplikace teorie informace v ekonomii. 6. Základy teorie regulace. - Funkce a způsoby regulování. 7. Systémová analýza. - Vymezení . Metody systémové analýzy. 8. Systémy. - Tvrdé a měkké systémy. 9. Měkké systémy. - Metodologie měkkých systémů a její využití. 10. Projektování, projekt. - Projekt, jeho vlastnosti, typy projektů. - Životní cyklus systému jako základ projektování. 11. Projektování. - Fáze projektování, metody projektování. 12. Realizace projektu. - Realizace, provozování a postinstalační hodnocení systému. 13. Vliv specifik na průběh projektového cyklu - Racionalizační a jiné speciální úlohy 14. Předmět zkoumání teorie organizace. - Základní definice. 15. Organizace jako instituce. - Systémové znaky organizace - Vztah organizace a řízení 16. Systémové aspekty řízení sociálně ekonom. systémů. - Systémový charakter řízení. Proces řízení. 17. Systém řízení organizace. - Struktura a systémové charakteristiky systému řízení. 18. Plánovací procesy v systému řízení . - Prvky, vazby, hlediska dekompozice. - Plánovací systém, jeho lidská a procesní složka 19. Organizování jako proces. - Principy organizování, formy a účinky organizování podle různých hledisek. 20. Dimense organizační struktury. - Složitost, formalizace, centralizace. 21. Determinanty organizační struktury. - Strategie, velikost, technologie, prostředí. 22. Organizační struktury. - Charakteristika základních typů organizačních struktur. 23. Kultura organizace. - Vztah kultury organizace a organizování. - Prvky kultury organizace. 24. Kontrola jako integrující faktor řízení organizace. - Typy kontroly, kontrolní proces. - Projektování kontrolních systémů 25. Integrace plánových a kontrolních systémů. - Controllingové systémy, jejich funkce 26. Organizační aspekty controllingových systémů. - Funce kontrolera na jednotlivých úrovních, osobnost kontrolera - Projektování controllingových systémů 27., 28. Příklady, případové studie aplikace. Osnova cvičení Cvičení jsou spojena s diskusemi o problematice vzplývající z osnov přednášek a konzultacemi ke zpracovávanému tématu projektu.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0
                Projekt Projekt 35  0
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 24  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 41  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku