155-0336/01 – Graphic Systems (GS)

Gurantor departmentDepartment of Computer ScienceCredits5
Subject guarantorMgr. Alexej Kolcun, CSc.Subject version guarantorMgr. Alexej Kolcun, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2004/2005Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BEC20 RNDr. Jaroslav Běčák
KOL32 Mgr. Alexej Kolcun, CSc.
ROM015 Ing. Jiří Románek
SKA099 Ing. David Skála
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 1+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

- definovat technické prostředky a programové technologie potřebné pro aplikaci grafických systémů, - pochopit základní principy a algoritmy počítačové grafiky, - seznámit s členěním grafických programů, charakterizovat zástupce jednotlivých skupin, - zpracovat jednoduchou aplikaci v prostředí grafického programu CorelDraw

Teaching methods

Summary

The subject lists of fundamental principles and algorithms of computer graphic. The aim of the subject is to teach students work with efficient graphic systems Corel Draw! 11.

Compulsory literature:

Murray, J. D., vanRyper, W.: Encyklopedie grafických formátů. Computer Press, Praha 1995 Sobota, B., Milián, J.: Grafické formáty. Kopp, České Budějovice 1996 Sobota, B., Miliánová, L., Milián, J.: Grafické editory. Kopp, České Budějovice 1997 Žára, J., Limpouch, A., Beneš, B., Werner, T.: Počítačová grafika - principy a algoritmy. Grada, Praha 1993

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

bude doplněno později ...

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

bude doplněno později ...

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 45 (45) 0
                Other task type Other task type 45  0
        Examination Examination 55 (55) 0
                Oral Oral examination 55  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2010/2011 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R001) Applied Informatics P Czech Valašské Meziříčí 3 Compulsory study plan
2010/2011 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R001) Applied Informatics (01) Applied Infomatics P Czech Valašské Meziříčí 3 Compulsory study plan
2009/2010 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2009/2010 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R001) Applied Informatics (00) Applied Informatics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2009/2010 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R001) Applied Informatics (01) Applied Infomatics P Czech Valašské Meziříčí 3 Compulsory study plan
2008/2009 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R001) Applied Informatics (00) Applied Informatics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2008/2009 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2008/2009 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R001) Applied Informatics (01) Applied Infomatics P Czech Valašské Meziříčí 3 Compulsory study plan
2007/2008 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2006/2007 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2005/2006 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner