155-0343/02 – Student Professional Training A (ODPR A)

Gurantor departmentDepartment of Applied InformaticsCredits0
Subject guarantorIng. Jan Ministr, Ph.D.Subject version guarantorIng. Jan Ministr, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2003/2004Year of cancellation2011/2012
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HUB0001 PaedDr. Bc. Petr Hubáček, Ph.D.
MED0001 PhDr. Milena Medková
FAC0001 Anonymizovaná Osoba
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 0+10

Subject aims expressed by acquired skills and competences

- získat kontakt s provozem firmy, - orientovat studenty na řešení konkrétních problémů, - praktikovat znalosti získané studiem na konkrétní pracovní pozici, - rozvíjet téma odborné praxe s výhledem na bakalářskou práci

Teaching methods

Summary

Cílem předmětu je, aby studenti získali kontakt s provozem firmy. Provozní praxe proběhne v podnicích dle volby studentů. Námětem provozní praxe bude studentem vybrané téma dle osnov předmětu. Téma odborné praxe může být v dalších ročnících na praxi rozvíjeno případně i s výhledem na bakalářskou práci.

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

bude doplněno později ...

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

bude doplněno později ...

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation Credit 85  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (B6209) Systems Engineering and Informatics P Czech Valašské Meziříčí 1 Compulsory study plan
2008/2009 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R001) Applied Informatics (01) Applied Infomatics P Czech Valašské Meziříčí 1 Compulsory study plan
2008/2009 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R014) Information and Knowledge Management (00) Informační a znalostní management P Czech Valašské Meziříčí 1 Compulsory study plan
2008/2009 (B6209) Systems Engineering and Informatics P Czech Valašské Meziříčí 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.