155-0346/02 – Ekonomické aplikace metod umělé inteligence (UIES)

Garantující katedraKatedra aplikované informatikyKredity5
Garant předmětudoc. RNDr. Ivo Martiník, Ph.D.Garant verze předmětudoc. RNDr. Ivo Martiník, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAR63 doc. RNDr. Ivo Martiník, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Získat základní znalosti o stavovém prostoru a metodách jeho prohledávání 2. Pochopit princip rezoluční metody 3. Pochopit princip Hornových klauzulí a jejich vazbu na tvorbu programů v jazyce Prolog 4. Získat znalosti o expertních systémech, jejich vlastnostech a komponentách 5. Porozumět inferenčním mechanismu expertních systémů 6. Umět prakticky aplikovat expertní systémy ve vybraných ekonomických oblastech

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je získání základních znalostí a dovedností ve vybraných oblastech problematiky umělé inteligence a expertních systémů a jejich aplikaci ve vybraných oblastech ekonomie, zejména teorie her, rozhodování v podmínkách neurčitosti, aplikaci expertních systémů a dalších.

Povinná literatura:

MAŘÍK, Vladimír, Olga ŠTĚPÁNKOVÁ, Jiří LAŽANSKÝ et al. Umělá inteligence 1. Praha: Academia, 1993. 264 s. ISBN 80-200-0496-3.

Doporučená literatura:

BRATKO, Ivan. Prolog Programming for Artificial Intelligence. Fourth Edition. London:Pearson Education. 2011. 696 s. ISBN 978-0321417466.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Řešení vybraných ekonomických problémů v prostředí expertního systému CLIPS a tvorba jednoduchých programů v jazyce Prolog.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Historie vědního oboru Umělá inteligence a jeho aplikace 2. Stavový prostor a jeho základní vlastnosti 3. Metody prohledávání stavového prostoru a jejich srovnání 4. Základy predikátového počtu prvního řádu 5. Rezoluční metoda a Hornovy klauzule 6. Logické programování a programovací jazyk Prolog 7. Expertní systémy, jejich vlastnosti a komponenty 8. Metody reprezentace znalostí v expertních systémech 9. Zpracování neurčité informace při tvorbě expertních systémů 10. Inferenční mechanismus expertních systémů 11. Strojové učení a expertní systémy 12. Aplikace expertních systémů ve vybraných ekonomických oblastech

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45  20
        Zkouška Zkouška 55  6
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T017) Informatika v ekonomice P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T017) Informatika v ekonomice P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T017) Informatika v ekonomice P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T017) Informatika v ekonomice P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku