155-0351/01 – Advanced English Conversation (OAKONA)

Gurantor departmentDepartment of Applied InformaticsCredits3
Subject guarantorRNDr. Anna NeumanováSubject version guarantorRNDr. Anna Neumanová
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2002/2003Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
NEU0001 RNDr. Anna Neumanová
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 0+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

- prohloubit získané znalosti - osvojit si termíny užívané v knihovnictví a informační vědě - zvládnout vytváření prezentace na daná témata z oboru v anglickém jazyce

Teaching methods

Summary

Cílem předmětu je prohloubení získaných znalostí a osvojení si termínů užívaných v knihovnictví a informační vědě. Studenti se učí, jak vytvářet v anglickém jazyce prezentace na daná témata z oboru.

Compulsory literature:

Povinná literatura: 1. Kovanda,E.:Business Reader. Plzeň. Fraus 1998. 2. www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish. 3. English in Action (Businessmen and politicians) . Langmaster Euro Plus in Business ( CD program). Doporučená literatura: 1. Mark Powell: Presenting in English. Macmillan 2002. 2. Jakýkoliv anglicko-český slovník.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

bude doplněno později ...

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

bude doplněno později ...

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2009/2010 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation Credit 85  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2010/2011 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R014) Information and Knowledge Management P Czech Valašské Meziříčí 2 Compulsory study plan
2010/2011 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R014) Information and Knowledge Management (00) Informační a znalostní management P Czech Valašské Meziříčí 2 Compulsory study plan
2010/2011 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R014) Information and Knowledge Management P Czech Valašské Meziříčí 2 Choice-compulsory study plan
2010/2011 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R014) Information and Knowledge Management (00) Informační a znalostní management P Czech Valašské Meziříčí 2 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R014) Information and Knowledge Management (00) Informační a znalostní management P Czech Valašské Meziříčí 2 Compulsory study plan
2009/2010 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R014) Information and Knowledge Management (00) Informační a znalostní management P Czech Valašské Meziříčí 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner