155-0352/02 – Objektově orientované modelování (OOM)

Garantující katedraKatedra aplikované informatikyKredity5
Garant předmětuIng. Jan Ministr, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jan Ministr, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MIN20 Ing. Jan Ministr, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- získat základní přehled o objektovém přístupu tvorby softwarových aplikací - seznámit se a využívat metodologii unifikovaného vývoje aplikací UP - vytvářet diagramy UML (Unified Modeling Language) - seznámit se s chrakteristikou a principy tvorby návrhových vzorú

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět se zabývá principy tvorby objektově orientovaného modelu informačního systému pomocí modelovacího jazyka UML (Unified Modeling Language), základními charakteristikami objektově orientovaných metodologií vývoje informačních systémů využívajících UML a návrhovými vzory.

Povinná literatura:

ARLOW, J., NEUSTADT, I. UML2 a unifikovaný proces vývoje aplikací. Brno: Computer Press, 2007. 567 s. ISBN 978-80-251-1503-9.

Doporučená literatura:

BROŽ, M. Visio 2002 –uživatelská příručka. Praha: Computer Press, 2001. 248 s. ISBN 80-7226-565-2. MATHIASEN, L., MUNK-MADSEN, A., NIELSEN, P., A., STAGE, J. Object-oriented analysis & design. Aalborg – Denmark: Marcko Publishing ApS, 2000. 443 s. ISBN 87-7751-150-6. PAGE-JONES,M. Základy objektově orientovaného návrhu v UML. Praha: Grada Publishing, 2001. 367 s. ISBN 80-247 0210-X. SCHMULLER, J. Myslíme v jazyku UML. Praha: Grada Publishing, 2001, 359 s. ISBN 80-247 0029-8. COCKBURN, A. Use CASE – Jak efektivně modelovat aplikace. Brno: CP Books, a.s.s, 2005. 262 s. ISBN 80-251-0721-3.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Kontrola zpracování jednotlivých etap projektu.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Charakteristika a principy Objektově orientovaného přístupu 2. Struktura jazyka UML a metodiky Unified Process 3. Identifikace uživatelských požadavků a jejich specifikace 4. Objektově orientovaná analýza 5. Objektově orientovaný návrh 6. Principy implementace 7. Návrhové vzory

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2009/2010 zimní semestr, platnost do: 2012/2013 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45  15
        Zkouška Zkouška 55  20
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (1802T001) Aplikovaná informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika (00) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (1802T001) Aplikovaná informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (1802T001) Aplikovaná informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika (00) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (1802T001) Aplikovaná informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika (00) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku