155-0353/01 – Bibliographic Information Systems and Networks (DOKSYS)

Gurantor departmentDepartment of Applied InformaticsCredits4
Subject guarantorMgr. Daniela TkačíkováSubject version guarantorMgr. Daniela Tkačíková
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2002/2003Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
TKA20 Mgr. Daniela Tkačíková
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Examination 2+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

- poskytnout přehled o třídění informačních zdrojů, požadavcích na bibliografické záznamy - seznámit se s druhy bází dat a způsobem šíření informací - zvládnout rácit s bibliografickými systémy

Teaching methods

Summary

Poskytnout studentům přehled o třídění informačních zdrojů, požadavcích na bibliografické záznamy. Studenti se seznámí se druhy bází dat a způsobem šíření informací. naučí se pracovat s bibliografickými systémy.

Compulsory literature:

Povinná literatura: 1. BRATKOVÁ, Eva. Elektronické disertace a projekty a systémy jejich zpřístupňování. Národní knihovna, 2002, č. 4, s. 268-287. 2. BRATKOVÁ, Eva. Metadata jako nový nástroj pro komunikaci webovských informačních zdrojů. Národní knihovna, 1999, č. 4, s. 178-195. 3. BRATKOVÁ, Eva. Mezinárodní identifikátor ISAN pro audiovizuální díla a vznik jejich mezinárodního registračního systému. Národní knihovna, 2004, roč. 15, č. 2, s. 82-88. 4. BRATKOVÁ, Eva. Rozvoj otevřených archivů elektronických tisků a alternativních bibliografických služeb v oboru informační vědy. Národní knihovna, 2003, č. 4, s. 254-269. Doporučená literatura: 1. CEJPEK, Jiří. Informace, komunikace a myšlení : úvod do informační vědy. Praha : Karolinum, 1998. 179 s. ISBN 80-7184-767-4. 2. POKORNÝ, Jaroslav; SNÁŠEL, Václav; HÚSEK, Dušan. Dokumentografické informační systémy. Praha : Karolinum, 1998. 158 s. ISBN 80-7184-764-X.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

bude doplněno později ...

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

bude doplněno později ...

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2009/2010 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Examination Examination 100  51
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2010/2011 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R014) Information and Knowledge Management P Czech Valašské Meziříčí 3 Compulsory study plan
2010/2011 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R014) Information and Knowledge Management (00) Informační a znalostní management P Czech Valašské Meziříčí 3 Compulsory study plan
2009/2010 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R014) Information and Knowledge Management (00) Informační a znalostní management P Czech Valašské Meziříčí 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner