155-0355/01 – Informační systémy (IS)

Garantující katedraKatedra aplikované informatikyKredity3
Garant předmětuIng. Alena Juráková, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Alena Juráková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské, magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JUR05 Ing. Alena Juráková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Absolvent by měl po úspěšném a aktivním absolvování předmětu umět klasifikovat moderní trendy rozvoje informačních technologií a návrhu informačního systému, charakterizovat a kategorizovat jednotlivé komponenty informačního systému a jednotlivé přístupy k analýze a modelování IS, definovat ukazatele přínosu IS/IT. Získané poznatky o moderních přístupech k analýze a modelování informačního systému by pak měl být schopen aplikovat při tvorbě (racionalizaci) firemního IS.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět objasňuje moderní pojetí podnikatelského informačního systému a jeho strategický význam pro existenci a rozvoj firmy. Seznamuje studenty s metodikou plánování a projektování informačních systémů a objasňuje základní pojmy. Předmět je určen pro "špičkové" uživatele výpočetní techniky, kteří se kromě pasivního využívání hotových produktů budou aktivně účastnit tvorby nových projektů.

Povinná literatura:

Fiala, J.: Navrhování ekonomických aplikací - uživatelský přístup. VŠB, Ostrava 1994 Fiala, J., Juráková, A.: Informační systémy v managementu. VŠB-TU Ostrava 2004. ISBN 80-248-0574-X Kaluža, J.: Tvorba logického datového modelu v prostředí strategických informačních systémů, Grafia, Ostrava 1996

Doporučená literatura:

Hoffer, J.A., George, J.F., Valacich, J.S.: Modern Systems Analysis  Design, Prentice Hall International Edition. 2002

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

zápočtový projekt

E-learning

e-kurz jako podpora prezenčního studia předmětu

Další požadavky na studenta

bude doplněno později ...

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Informační potřeba řídicího pracovníka 2. Strategický význam informačního systému a informací pro řízení 3. Definice informačního systému, komponenty informačního systému, vývoj informačních systémů 4. Strategická mřížka 5. Specifika projektování informačních systémů 6. Principy projektování informačních systémů, vývoj přístupů k tvorbě informačních systémů 7. Hodnocení nákladovosti a přínosů informačního systému 8. Systémová integrace, outsourcing informačního systému 9. Problematika komunikace projektanta s uživatelem informačního systému 10. Obecné postupy modelování informačního systému firmy a CASE nástroje 11. Tvorba a využití projektu automatizace IS. * Obecný postup tvorby a využití projektu automatizace IS. * jednotlivé fáze tvorby a využití uživatelské aplikace. 12. Formulace zadání pro zpracování uživatelské aplikace. * Informační potřeba uživatele. * Zásady pro formulování zadání. * Posouzení zadání z hlediska optimality poskytovaných informací. * Posouzení dostatečnosti technických, lidských a finančních zdrojů pro řešení. 13. Definování informačních požadavků, informačních funkcí a výstupů. * Informační požadavky a výstupy stabilní a nahodilé. * Počet a postavení uživatelů výstupních informací. * Doba odezvy. * Periodicita výstupních informací. 14. Posouzení, zda již existuje využitelný projekt. 15. Informační vazby, které je nutno v projektu respektovat. * Vnitřní vazby. * Vnější vazby. * význam pro správnou funkci uživatelské aplikace. 16. Datová základna aplikace. * Vytvoření a údržba datové základny. * Zdroje dat - jejich prostorová rozptýlenost. * Používání klíčů a číselníků - zásady pro jejich tvorbu. * Kontroly dat. * Ochrana dat. 17. Definování prostředí pro provozování aplikace. * Technické prostředí. * Programové prostředí. * Komunikace v aplikaci. 18. Dokumentace aplikace. * Programátorská, provozní a uživatelská dokumentace. * Požadavky kladené na uživatelskou dokumentaci. 19. Provozování a další vývoj aplikace. * Zkušební a rutinní provoz. * Zásady pro provozování aplikace. * Příčiny vedoucí ke změně provozované aplikace. * Možné přístupy k realizaci změn v aplikace. 20. Případová studie. * Rozpracování odpřednášené problematiky v případové studii. Diskuse.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 45 (45) 0 3
                Projekt Projekt 45  0 3
        Zkouška Zkouška 55 (55) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 55  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N6208) Ekonomika a management (6208T101) Sportovní management P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N6208) Ekonomika a management (6208T101) Sportovní management P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N6208) Ekonomika a management (6208T101) Sportovní management P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N6208) Ekonomika a management (6208T101) Sportovní management P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Šumperk 1 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.