155-0357/02 – Informační podpora pro manažery (IPM)

Garantující katedraKatedra aplikované informatikyKredity4
Garant předmětuIng. Vítězslav Novák, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Vítězslav Novák, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiamagisterské, navazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
NOV21 Ing. Vítězslav Novák, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 0+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy business intelligence a informační podporou týmové práce s využitím kancelářského balíku Microsoft Office 365. Po absolvování předmětu by měl student zvládnout získávání informací z většího množství dat pomocí takových nástrojů jako je Microsoft Excel, Power Query, Power Pivot nebo Power BI.

Vyučovací metody

Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy business intelligence a informační podporou týmové práce s využitím kancelářského balíku Microsoft Office 365. Po absolvování předmětu by měl student zvládnout získávání informací z většího množství dat pomocí takových nástrojů jako je Microsoft Excel, Power Query, Power Pivot nebo Power BI.

Povinná literatura:

NOVÁK, Vítězslav. Analýza dat v Microsoft Excelu. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2023. ISBN 978-80-248-4695-8. LASÁK, Pavel. Praktické použití funkcí v Excelu. Praha: Grada Publishing, 2021. ISBN 978-80-271-1303-3. LAURENČÍK, Marek. Excel 2019: práce s databázemi a kontingenčními tabulkami. Průvodce (Grada). Praha: Grada, 2020. ISBN 978-80-271-1391-0.

Doporučená literatura:

KLATOVSKÝ, Karel. Microsoft Excel 2021/365 nejen pro školy. Prostějov: Computer Media, 2023. ISBN 978-80-7402-451-1. FERRARI, Alberto and Marco RUSSO. Analyzing Data with Microsoft Power BI and Power Pivot for Excel. Redmond, Washington: Microsoft Press, 2017. ISBN 978-1-5093-0276-5. RUSSO, Marco and Alberto FERRARI. The Definitive Guide to DAX: Business Intelligence for Microsoft Power BI, SQL Server Analysis Services, and Excel Second Edition. Redmond, Washington: Microsoft Press, 2019. ISBN 978-1509306978.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zápočet: - test: analýza dat v Excelu, - projekt v Power BI. Zkouška: - ústní - otázky z daných okruhů

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1) Excel – opakování nutných základů 2) Excel – práce se seznamy 3) Excel – analýza dat pomocí vzorců 4) Excel – analýza dat pomocí strukturovaných tabulek 5) Excel – analýza dat pomocí kontingenčních tabulek a grafů 6) Excel – analýza dat pomocí doplňku Power Pivot a jazyka DAX 7) Excel – import a transformace dat pomocí Power Query 8) Power BI – filozofie nástroje 9) Power BI – tvorba reportů v Power BI Desktop 10) Power BI – jazyka DAX v Power BI 11) Power BI – relace 12) Power BI – Power Query v Power BI

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45  25
        Zkouška Zkouška 55  15 3
Rozsah povinné účasti: Zápočet: - účast na cvičeních není povinná, - zpracování projektu dle požadované struktury a jeho obhajoba, - test, - získání minimálně 23 bodů z 45. Zkouška: - ústní - otázky z daných okruhů.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Zápočet: - účast na cvičeních není povinná, - zpracování projektu dle požadované struktury a jeho obhajoba, - test, - získání minimálně 23 bodů z 45. Zkouška: - ústní - otázky z daných okruhů.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0413A050014) Ekonomika a management (S03) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N0414A050001) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0414A050001) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0414A050001) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0414A050001) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0413A050014) Ekonomika a management (S03) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0414A050001) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní
2020/2021 zimní