155-0358/02 – Work with GIS (PrGIS)

Gurantor departmentDepartment of Applied InformaticsCredits3
Subject guarantorRNDr. Jaroslav BěčákSubject version guarantorRNDr. Jaroslav Běčák
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2008/2009Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BEC20 RNDr. Jaroslav Běčák
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 0+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Define Geographical information system. Design map with legend editor. Design new theme in map.

Teaching methods

Summary

Geographical information systems, fundamental terms and their use for practice.

Compulsory literature:

ESRI: Pracujeme s geografickým informačním systémem ArcView GIS. Computer Press 1999 Davis, D. E.: GIS pro každého. Vytváříme mapy na počítači. Computer Press 2000 Tuček, J.: Geografické informační systémy. Principy a praxe. Computer Press 1998

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Seznámení s pojmy GIS. Co je GIS. Funkce GIS pro pořizování, ukládání, dotazování, analýzu a zobrazování dat. Možnosti výstupů. Organizace geografických dat. Reprezentace objektů reality pomocí vektorových dat. Složky geografických dat. Využití prostorových vztahů. Seznámení se základy práce v prostředí geografického informačního systému. Práce s konkretním programovým produktem, např.: ArcView GIS 3.2a. Zobrazování dat. Dotazování do databáze. Práce s prostorovými daty. Práce s tabulkami. Editace geometrické složky dat. Editace atributů. Prezentace map. Samostatná práce.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation Credit 85 (85) 0 3
        Other task type Other task type 85  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2010/2011 (N6209) Systems Engineering and Informatics (1802T001) Applied Informatics P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2010/2011 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration (00) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2010/2011 (N6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics (00) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (N6209) Systems Engineering and Informatics (1802T001) Applied Informatics P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration (00) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (N6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics (00) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (N6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (N6209) Systems Engineering and Informatics (1802T001) Applied Informatics P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (N6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2009/2010 Summer