155-0365/01 – Servisně orientované architektury a standardy (SOAS)

Garantující katedraKatedra aplikované informatikyKredity6
Garant předmětuprof. Ing. Dušan Marček, CSc.Garant verze předmětuIng. Martin Pochyla, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2008/2009Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
NOV21 Ing. Vítězslav Novák, Ph.D.
POC11 Ing. Martin Pochyla, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Analyzovat strukturu informačních systémů. Porovnat varianty integrace infromačních systémů. Navrhovat strukturu integračního řešení pomocí servisně orientované architektury. Sestavit scénář implementace webových služeb do existujících informačních systémů. Doporučit vhodné integrační řešení založené na SOA.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Tento předmět se zaměřuje na integraci podnikových informačních systémů a aplikací z pohledu servisně orientovaných architektur a standardů. Hlávní náplň předmětu je založena na teoretické přípravě studentů na tento způsob integrace a její naplňování. Studenti se seznámí s principy návrhu servisně orientovaných aplikací a novými standardy a koncepty, které SOA podporují. Cílem je připravid studenty na realizací projektů, které využívají SOA a navazující technologie jako způsob integrace podnikových informačních systémů.

Povinná literatura:

1) ERL, Thomas. Service-Oriented Architecture – a field guide to integrating XML and Web service. New York: Prentice Hall, 2004. ISBN 0-13-142898-5. 2) POUR, Jan, Libor GÁLA a Zuzana ŠEDIVÁ. Podniková informatika. 2.vyd. Praha: Grada, 2009. 496 s. ISBN 978-80-247-2615-1. 3) ERL, Thomas. SOA- Servisně orientovaná architektura – kompletní průvodce. Brno: ComputerPress, 2009. ISBN: 978-80-2511-8863.

Doporučená literatura:

1) KRAFZIG, Dirk, Karl BANKE a Dirk SLAMA. Enterprise SOA: Service-Oriented Architecture Best Practices, Prentice Hall PTR, 2004, ISBN: 0-13-146575-9. 2) ŘEPA, Václav. Podnikové procesy: procesní řízení a modelování. Praha: Grada Publishing, 2006. ISBN: 80-247-1281-4.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: - Aplikační oblasti integrace podnikových informačních systémů - Integrační platformy a jejich koncepty - Servisně orientovaná architektura - Služby a jejich typy, Webové služby - Životní cyklus služeb - Základní postupy implementace SOA - Modely zralosti SOA - XML, BPEL, BPMN a další standardy Cvičení: - Základy XML jazyka - Analýza a návrh webových služeb - Modelování webových služeb - Tvorba webových služeb - Testování webových služeb - Implementace webových služeb

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45 (45) 0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 45  0
        Zkouška Zkouška 55 (55) 0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 55  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (1802T001) Aplikovaná informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika (00) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (1802T001) Aplikovaná informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku