155-0365/02 – Servisně orientované architektury a standardy (SOAS)

Garantující katedraKatedra aplikované informatikyKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Dušan Marček, CSc.Garant verze předmětuIng. Martin Pochyla, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2008/2009Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
NOV21 Ing. Vítězslav Novák, Ph.D.
POC11 Ing. Martin Pochyla, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Analyzovat strukturu informačních systémů. Porovnat varianty integrace infromačních systémů. Navrhovat strukturu integračního řešení pomocí servisně orientované architektury. Sestavit scénář implementace webových služeb do existujících informačních systémů. Doporučit vhodné integrační řešení založené na SOA.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Tento předmět se zaměřuje na integraci podnikových informačních systémů a aplikací z pohledu servisně orientovaných architektur a standardů. Hlávní náplň předmětu je založena na teoretické přípravě studentů na tento způsob integrace a její naplňování. Studenti se seznámí s principy návrhu servisně orientovaných aplikací a novými standardy a koncepty, které SOA podporují. Cílem je připravid studenty na realizací projektů, které využívají SOA a navazující technologie jako způsob integrace podnikových informačních systémů.

Povinná literatura:

1) ERL, Thomas. Service-Oriented Architecture – a field guide to integrating XML and Web service. New York: Prentice Hall, 2004. ISBN 0-13-142898-5. 2) POUR, Jan, Libor GÁLA a Zuzana ŠEDIVÁ. Podniková informatika. 2.vyd. Praha: Grada, 2009. 496 s. ISBN 978-80-247-2615-1. 3) ERL, Thomas. SOA- Servisně orientovaná architektura – kompletní průvodce. Brno: ComputerPress, 2009. ISBN: 978-80-2511-8863.

Doporučená literatura:

1) KRAFZIG, Dirk, Karl BANKE a Dirk SLAMA. Enterprise SOA: Service-Oriented Architecture Best Practices, Prentice Hall PTR, 2004, ISBN: 0-13-146575-9. 2) ŘEPA, Václav. Podnikové procesy: procesní řízení a modelování. Praha: Grada Publishing, 2006. ISBN: 80-247-1281-4.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Aplikační oblasti integrace podnikových informačních systémů 2. Integrační platformy a jejich koncepty 3. Servisně orientovaná architektura – definice a základní pojmy 4. Služby a jejich typy – typy webových služeb 5. Životní cyklus služeb – terminologi a pojetí v rámci implementace SOA 6. Základní postupy implementace SOA – rozdíly v modelech 7. Návrhové vzory SOA 8. Modely zralosti SOA – návaznosti na implementace a jeji naplnění 9. XML, BPEL, BPMN a další standardy 10. Bezpečnost webových služeb a jejich rozšíření 11. Case Study I – příklady implementace SOA a zkušenosti z různých odvětví 12. Case Study II - příklady implementace SOA a zkušenosti z různých odvětví 13. Cloud Computing - základní pojmy a dělení technologických přístupů 14. Cloud Computing - business modely a jejich stanovení Cvičení: – Základy XML jazyka a jeho syntaxe – Tvorba DTD a jeho význam při tvorbě XML souborů – Pravidla tvorby XML schématu a nastavení validace – Analýza a návrh webových služeb – Modelování webových služeb pomocí UML I. – Modelování webových služeb pomocí UML II. – Tvorba webových služeb – Testování webových služeb – Implementace webových služeb v prostřední NetBeans I. – Implementace webových služeb v prostřední NetBeans II. – Samostatná tvorba projektu – Prezentace projektu a jeho zhodnocení

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2010/2011 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45  25
        Zkouška Zkouška 55 (55) 26 3
                Zkouška Ústní zkouška 55  26
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2016/2017 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T017) Informatika v ekonomice P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T017) Informatika v ekonomice P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika (00) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika (00) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (1802T001) Aplikovaná informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika (00) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (1802T001) Aplikovaná informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (1802T001) Aplikovaná informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika (00) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2016/2017 letní
2012/2013 letní
2011/2012 letní