155-0365/03 – Servisně orientované architektury a standardy (SOAS)

Garantující katedraKatedra aplikované informatikyKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Dušan Marček, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Dušan Marček, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAD0032 Ing. Martin Maděra
TVR30 doc. Ing. Milena Tvrdíková, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 1+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Analyzovat strukturu informačních systémů. Porovnat varianty integrace infromačních systémů. Navrhovat strukturu integračního řešení pomocí servisně orientované architektury. Sestavit scénář implementace webových služeb do existujících informačních systémů. Doporučit vhodné integrační řešení založené na SOA.

Vyučovací metody

Přednášky
Projekt

Anotace

Tento předmět se zaměřuje na integraci podnikových informačních systémů a aplikací z pohledu servisně orientovaných architektur a standardů. Hlávní náplň předmětu je založena na teoretické přípravě studentů na tento způsob integrace a její naplňování. Studenti se seznámí s principy návrhu servisně orientovaných aplikací a novými standardy a koncepty, které SOA podporují. Cílem je připravid studenty na realizací projektů, které využívají SOA a navazující technologie jako způsob integrace podnikových informačních systémů.

Povinná literatura:

1) ERL, Thomas. Service-Oriented Architecture – a field guide to integrating XML and Web service. New York: Prentice Hall, 2004. ISBN 0-13-142898-5. 2) POUR, Jan, Libor GÁLA a Zuzana ŠEDIVÁ. Podniková informatika. 2.vyd. Praha: Grada, 2009. 496 s. ISBN 978-80-247-2615-1. 3) ERL, Thomas. SOA- Servisně orientovaná architektura – kompletní průvodce. Brno: ComputerPress, 2009. ISBN: 978-80-2511-8863.

Doporučená literatura:

1) KRAFZIG, Dirk, Karl BANKE a Dirk SLAMA. Enterprise SOA: Service-Oriented Architecture Best Practices, Prentice Hall PTR, 2004, ISBN: 0-13-146575-9. 2) ŘEPA, Václav. Podnikové procesy: procesní řízení a modelování. Praha: Grada Publishing, 2006. ISBN: 80-247-1281-4.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Integrační platformy softwarových systémů 2. Principy a vzory servisně orientované architektury 3. Návrh a implementace služeb, bezpečnost 4. Servisně orientované architektury v prostředí cloud computing 5. Příklady z praxe, soudobé trend

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2014/2015 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45  25
        Zkouška Zkouška 55  26
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T017) Informatika v ekonomice P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T017) Informatika v ekonomice P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T017) Informatika v ekonomice P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku