155-0373/02 – Data Security and Protection of Information (ZUR_A_ZNAL)

Gurantor departmentDepartment of Applied InformaticsCredits3
Subject guarantorIng. Jan Ministr, Ph.D.Subject version guarantorIng. Jan Ministr, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2008/2009Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
RAC06 RNDr. Jaroslav Ráček, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Target of subject is, to student gained basic survey in the area safeness in informative technology. Introduce with actual state safeness in Czech firm. Orientation in the area personal, administrative, object, technical, information system and cryptography encryption. Security information in terms of law. Safeness in computer rush, digital signature, e-commerce, security harrow, backup, antivirus program.

Teaching methods

Summary

Aktuální stav bezpečnosti a ochrany dat v českých firmách Příčiny a důvody úniků, ztrát Budování systému ochrany informací Fyzická (technická) bezpečnost Režimová ochrana Personální ochrana Hardwarová ochrana Softwarová ochrana Ochrana informací v sítích Právní aspekty

Compulsory literature:

1. Drucker, P. F. Výzvy managementu pro 21. století. Praha: Management Press, 2000. 187 str. ISBN 80-7261-021-x 2. Fotr, J. Jak hodnotit a snižovat podnikatelské riziko. Praha: Management Press, 1992. 105 str. ISBN 80-85603-06-3 3. Chevalier, A., Hirsch, G. Rizika podnikání. Praha: Victoria Publishing, 1982. 137 str. ISBN 80-85865-05-x 4. Látal, I., Štantejský, M. Bezpečnostní zásady ochrany podniku (Prevence a řešení krizových situací). Praha: Prospektrum, 2001. 119 str. ISBN 80-7175- 091-3 5. Rodryčová, D., Staša, P. Bezpečnost informací jako podmínka prosperity firmy. Praha: Grada, 2000.143 str. ISBN 80-7169-144-5 6. PricewaterhouseCoopers, Národní bezpečnostní úřad a časopis DSM - data security management: Průzkum stavu informační bezpečnosti 2007

Recommended literature:

1. Látal, I. a kol.: Ochrana informací, dat a počítačových systémů. Eurounion, s.r.o., Praha, 1996. 238 str. ISBN: 80-85858-32-0 2. Němec P. Public relations: Komunikace v konfliktních a krizových situacích. Praha: Management Press, 1999. 125 str. ISBN 80-85943-66-2 3. Umlaufová, M., Pfeifer, L. Prevence a řízení podnikatelské krize v aktuálním českém hospodářském prostředí. Praha: Victoria Publishing, 1995. 99 str. ISBN 80-85865-52-1 4. Umlaufová, M., Pfeifer, L. Prevence a řízení podnikatelské krize v aktuálním českém hospodářském prostředí. Praha: Victoria Publishing, 1995. 99 str. ISBN 80-85865-52-1 5. Kovacich, G.L.: Průvodce bezpečnostního pracovníka informačních systémů. Unis Publishing, Praha 2000, 200 str., ISBN 80-86097-42-0 6. Scambray, J.; McClure, S., Kurtz G.: Hacking bez tajemství. Computer Press, Praha 2002, 625 str., ISBN 80-7226-644-6 7. Doseděl, T.: Počítačová bezpečnost a ochrana dat. Computer press, Brno, 2004. 182 str.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

bude doplněno později ...

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

bude doplněno později ...

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2003/2004 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 45 (45) 25
                Other task type Other task type 45  25
        Examination Examination 55 (55) 26
                Oral Oral examination 55  26
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (B6202) Economic Policy and Administration (7202R020) Economics Journalism P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2008/2009 (B6202) Economic Policy and Administration (7202R020) Economics Journalism P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner