155-0374/02 – Databázové aplikace (DBAPL)

Garantující katedraKatedra aplikované informatikyKredity4
Garant předmětuIng. Vítězslav Novák, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Vítězslav Novák, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2013/2014
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
NOV21 Ing. Vítězslav Novák, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Rozumět základním principům relačních databází. Použít příkazy SELECT, INSERT, UPDATE a DELETE jazyka SQL. Vytvářet databázové aplikace v Microsoft Office Access. Používat programovací jazyk Visual Basic for Application na jednoduché úrovni.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět by měl seznámit studenty hlavně se základy návrhu a tvorby relačních databází a se základy jazyka SQL jako základního jazyka pro manipulaci s daty. Student by se měl dále naučit vytvářet grafické uživatelské rozhraní nad databází. Vše bude prezentováno na databázovém systému Microsoft Access.

Povinná literatura:

PÍSEK, Slavoj. Access 2010 : podrobný průvodce. Praha: Grada Publishing, 2011. 160 s. ISBN 978-80-247-3653-2. KRUCZEK, Aleš. Microsoft Access 2010 : podrobná uživatelská příručka. Brno: Computer Press, 2010. 392 s. ISBN 978-80-251-3289-0. SHEPHERD, Richard. Access VBA : výukový průvodce. Brno: Computer Press, 2012. 397 s. ISBN 978-80-251-3686-7. GROFF, James R. a Paul N. WEINBERG. SQL : kompletní průvodce. Brno: CP Books, 2005. 936 s. ISBN 80-251-0369-2.

Doporučená literatura:

... a cokoliv jiného o Microsoft Access, VBA a SQL.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Student průběžně vytváří databázovou aplikaci v MS Accessu.

E-learning

Všechny prezentace z přednášek a cvičení jsou v LMS Moodle.

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1) Návrh databázových aplikací, E-R model, normalizace databáze. 2) Tvorba a úpravy tabulek v návrhovém zobrazení MS Accessu. 3) SQL, část DDL - tvorba a úpravy tabulek pomocí jazyka SQL. 4) Možnosti tvorby dotazů v návrhovém zobrazení MS Accessu. 5) SQL, část DML, příkaz SELECT, jednoduché dotazy - klauzule SELECT, FROM, WHERE, ORDER BY, GROUP BY, HAVING. 6) SQL, část DML, příkaz SELECT, pokročilé dotazy - spojení a sjednocení tabulek, poddotazy. 7) Formuláře MS Accessu. 8) Sestavy MS Accessu. 9) Základy programovacího jazyka Visual Basic for Application I. 10) Základy programovacího jazyka Visual Basic for Application II. 11) Microsoft Access Objects - automatizace grafického uživatelského rozhraní. 12) SQL, část DML, příkazy INSERT, UPDATE, DELETE. 13) Microsoft ActiveX Data Objects - přístup k datům pomocí VBA. 14) Tvorba víceuživatelské aplikace, zabezpečení databázové aplikace.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2013/2014 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85 (85) 0
        Projekt Projekt 85  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R001) Aplikovaná informatika (00) Aplikovaná informatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R001) Aplikovaná informatika (00) Aplikovaná informatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R001) Aplikovaná informatika (01) Aplikovaná informatika P čeština Valašské Meziříčí 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R001) Aplikovaná informatika (00) Aplikovaná informatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R001) Aplikovaná informatika P čeština Valašské Meziříčí 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R001) Aplikovaná informatika (01) Aplikovaná informatika P čeština Valašské Meziříčí 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R001) Aplikovaná informatika (00) Aplikovaná informatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R001) Aplikovaná informatika (01) Aplikovaná informatika P čeština Valašské Meziříčí 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R001) Aplikovaná informatika (00) Aplikovaná informatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R001) Aplikovaná informatika (01) Aplikovaná informatika P čeština Valašské Meziříčí 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku