155-0379/01 – Správa databázových systémů (SDBS)

Garantující katedraKatedra aplikované informatikyKredity5
Garant předmětuIng. Vítězslav Novák, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Vítězslav Novák, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2007/2008Rok zrušení2013/2014
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BOC05 Ing. David Bochenek
MAR0011 prof. Ing. Dušan Marček, CSc.
NOV21 Ing. Vítězslav Novák, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Popsat a použít většinu základních příkazů DDL a DML jazyka SQL. Charakterizovat taková klíčová slova jako databáze, tabulka, pohled, funkce, uložená procedura, trigger, transakce. Vytvářet databáze v Microsoft SQL Server.a MySQL a tyto databáze spravovat.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět Správa databázových systémů navazuje na předmět Databázové aplikace. Jeho cílem je seznámit studenty se správou výkonných databázových systémů jako jsou např. Microsoft SQL Server nebo MySQL a rozšířit dále znalosti jazyka SQL.

Povinná literatura:

GROFF, James R. a Paul N. WEINBERG. SQL : kompletní průvodce. Brno: CP Books, 2005. 936 s. ISBN 80-251-0369-2. HOTEK, Mike. Microsoft SQL Server 2008 krok za krokem. Brno: Computer Press, 2009. 488 s. ISBN 978-80-251-2466-6. WALTERS, Robert E. Mistrovství v Microsoft SQL Server 2008 : [kompletní průvodce databázového experta]. Brno: Computer Press, 2009. 864 s. ISBN 978-80-251-2329-4

Doporučená literatura:

... a cokoliv jiného o MS SQL Serveru a jazyku SQL.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Zápočet: projekt Zkouška: ústní

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do databázové technologie: základní pojmy zpracování dat,historický vývoj a dôvody vzniku 2. Základní vlastnosti databázové technologie 3. Systém řízení báze dat, architektura databáze, životní cyklus 4. Komponenty systému řízení báze dat 5. Modely dat – principy, podstata funkční a datové analýzy 6. Fyzické datové modely a metody fyzické organizace dat 7. Relační model dat: relace, atributy, schémata, vztahy 8. Relační jazyky : jazyk pro definici dat 9. Teorie závislostí, dekompozice relačních schémat 10. Normální formy relací, vlastnosti dekomponovaných relačních schémat, ochrana proti porušení konzistence dat 11. Konceptuální modely dat, entitno-relační modelování 12. Síťový a hierarchický datový model 13. Distribuované databázové systémy: architektury, řešení fragmentace 14. Datové sklady: pojmy, architektura, modely, operace, schémata tabulek faktů a dimenzí, typy DS

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2013/2014 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45 (45) 0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 45  0
        Zkouška Zkouška 55 (55) 0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 55  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R001) Aplikovaná informatika (00) Aplikovaná informatika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R001) Aplikovaná informatika (00) Aplikovaná informatika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R001) Aplikovaná informatika (01) Aplikovaná informatika P čeština Valašské Meziříčí 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R001) Aplikovaná informatika (00) Aplikovaná informatika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R001) Aplikovaná informatika P čeština Valašské Meziříčí 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R001) Aplikovaná informatika (01) Aplikovaná informatika P čeština Valašské Meziříčí 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R001) Aplikovaná informatika (00) Aplikovaná informatika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R001) Aplikovaná informatika (01) Aplikovaná informatika P čeština Valašské Meziříčí 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R001) Aplikovaná informatika (00) Aplikovaná informatika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R001) Aplikovaná informatika (01) Aplikovaná informatika P čeština Valašské Meziříčí 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R001) Aplikovaná informatika (00) Aplikovaná informatika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R001) Aplikovaná informatika (01) Aplikovaná informatika P čeština Valašské Meziříčí 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku