155-0380/02 – Modelling of Real Time Systems (MSRT)

Gurantor departmentDepartment of Applied InformaticsCredits4
Subject guarantorIng. Jan Ministr, Ph.D.Subject version guarantorIng. Martin Kuhn
Study levelundergraduate or graduate
Study languageCzech
Year of introduction2008/2009Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesFollow-up Master, Bachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KUH01 Ing. Martin Kuhn
MIN20 Ing. Jan Ministr, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 1+3

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Identify and describe differences between project and process management Define and describe possible application of process management a process simulation Explain differences between process modeling and process simulation Apply obtained knowledge in selected simulation model Analyze created simulation model and specify major factors influencing created model behavior

Teaching methods

Lectures
Individual consultations
Tutorials
Project work

Summary

Subject Objective: Subject objective is the student’s identification with the technique of modeling and simulation of real-time systems and processes within these systems. Content of the subject forms the problems of formalization, mapping and modeling of processes and their simulation. Students obtain basic knowledge needed for process restructuring or modification. Passing out this subject student obtain basic skills with: - process mapping - process modeling - process simulation - process restructuring, rationalization and innovation

Compulsory literature:

HUNT, V. D. Process Mapping : How to Reengineer Your Business Processes. New York : John Willey & Sons, 1996. ISBN 0471-13281-0.

Recommended literature:

JACHA, M. – KELLER, P. J. Business Process Mapping - Improving Customer Satisfaction. 1st ed. New York: John Wiley & Sons, 2001. 326 p. ISBN 0-4710-7977-4. WAGNER, K.W. PQM – Processorientiertes Qualitäts Management. München: Carl Hanser Verlag, 2001. ISBN 3-446-21229-9.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Cíl přednášek: Cílem přednášek je studenty seznámit s problematikou procesního řízení a postupy jeho implementace. Student na přednáškách rovněž získá znalosti o metodách, principech a postupech používaných při modelování podnikových procesů - zásady formalizace, mapování, modelování a modifikace či restrukturalizace procesů. Součástí přednášek je i část věnovaná problematice simulace podnikových procesů, kterou studenti uplatní především na cvičeních tohoto předmětu. Osnova přednášek: 1. Procesní řízení - historie, vývoj a současnost procesního řízení 2. Vývoj řízení kvality procesů - fukční a procesní přístup řízení organizace 3. Zavádění procesního řízení v organizaci - Strategické plánování 4. Zavádění procesního řízení v organizaci - fáze implementace procesního řízení 5. ITIL -základní charaketristika a aplikace metod 6. Procesní analýza - procesní analýza a základy tvorby procesních map 7. Úvod do modelování systémů reálného času - klasifikace systémů 8. Simulace - základní charakteristika a metody modelování Cíl cvičení: Cvičení si kladou za cíl studenta seznámit s praktickou aplikací a realizací procesní analýzy. Cvičení si klade za cíl modelovat a simulovat podnikové procesy a vyhodnocovat varianty procesních map vzhledem k uživatelským požadavkům. Studenti budou seznámení s postupem modelování a analyzování firemních procesů v CASE nástroji Witness, který jim poslouží jako prostředek podporující realizaci procesní analýzy. Cílem cvičení je, aby studenti byli schopni samostatně vytvořit model v SW produktu Witness. Osnova cvičení: 1. Úvod do prostředí Witness - seznámení se s prostředím Witness a jednotlivými ovládacími prvky 2. Tvorba modelu - fáze výstavby modelu, definice, zobrazení a detaily jednotlivých elementů 3. Tvorba modelu - základní součástí modelu 4. Tvorba modelu - vstupní a výstupní pravidla, modelování prostojů 5. Tvorba modelu - vzorkování a náhodná čísla, pracovní síla 6. Tvorba modelu - dopravníky 7. Tvorba modelu - montáž součásti, atributy a proměnné 8. Tvorba modelu – Různé operační časy, balení do krabic, modelování směn, priorita strojů a zařízení 9. Tvorba modelu - modelování atributů a proměnných - pokročilé techniky

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 45 (45) 0
                Other task type Other task type 45  0
        Examination Examination 55 (55) 0
                Oral Oral examination 55  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2010/2011 (N6208) Economics and Management (6208T020) Business Economics (00) Business Economics P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2010/2011 (N6208) Economics and Management (6208T020) Business Economics (00) Business Economics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (N6208) Economics and Management (6208T020) Business Economics (00) Business Economics P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (N6208) Economics and Management (6208T020) Business Economics (00) Business Economics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R001) Applied Informatics (00) Applied Informatics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2009/2010 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R001) Applied Informatics (01) Applied Infomatics P Czech Valašské Meziříčí 3 Compulsory study plan
2008/2009 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R001) Applied Informatics (00) Applied Informatics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2008/2009 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R001) Applied Informatics (01) Applied Infomatics P Czech Valašské Meziříčí 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner