155-0380/05 – Modelování systémů reálného času (MSRT)

Garantující katedraKatedra aplikované informatikyKredity5
Garant předmětuIng. Jan Ministr, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jan Ministr, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MIN20 Ing. Jan Ministr, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 1+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Identifikovat a popsat rozdíly mezi projektovým a procesním řízením Idnetifikovat a popsat oblasti možné aplikace procesního řízení a simulace procesů Vysvětlit rozdíly mezi modelováním a simulací procesů Aplikovat získané poznatky ve zvoleném simulačním modelu Analyzovat vytvořený model a stanovit kritické faktory ovlivňující chování daného modelu

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Cílem předmětu je seznámení studentů s technikami modelování a simulování realtime-ových systémů a procesů v nich probíhajících. Obsah předmětu tvoří problematika formalizace, mapování, modelování procesů a jejich následná simulace. V rámci daného předmětu studenti obdrží i základní znalosti potřebné k modifikaci či restrukturalizaci daných procesů. Absolvováním tohoto předmětu student získá základní zkušenosti s: ­ mapováním procesů ­ modelováním procesů ­ simulací procesů ­ racionalizací, inovací a restrukturalizací procesů. Jelikož je předmět orientován především na rozvíjení praktických dovedností studentů bakalářského studia, je se studenty během studia předmětu řešena celá řada ukázek aplikace procesního mapování a simulování procesů na příkladech z praxe, tak aby studenti pochopili filosofii procesního mapování a simulace procesů a byli schopni samostatně vytvářet realistické modely existujících systémů.

Povinná literatura:

FIALA, J., MINISTR, J. Průvodce analýzou a modelováním procesů. Ostrava: VŠB TUO, 2003. s. 109. ISBN80-248-0500-6 ŘEPA, V.: Podnikové procesy – procesní řízení a modelování. Praha: Grada Publishing, a.s, 2006. s. 265. ISBN 80-247-1281-4

Doporučená literatura:

ŠMÍDA, F. Zavádění a rozvoj procesního řízení ve firmě. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-1679-4. DLOUHÝ, M. a kol. Simulace podnikových procesů. Brno: Computer Press, 2007, ISBN 978-80-251-1649-4. NENADÁL J. a kol. Moderní systémy řízení jakosti. Praha: Management Press, 2007, ISBN 80-7261-071-6. Töpfer A. a kol. Six Sigma – koncepce a praktické příklady pro bezchybné řízení. Brno: Computer Press a.s., ISBN 978-80-251-1766-8. HAMMER, M. – CHAPPY, J. Reengineering – radikální proměna firmy. 3.vydání. Praha: Management Press, 2000. ISBN 80-7261-028-7. HUNT, V. D. Process Mapping : How to Reengineer Your Business Processes. New York: John Willey& Sons, 1996. ISBN 0471-13281-0. ROBSON, M. – ULLAH, P. Praktická příručka podnikového reengeneeringu. Praha: Management Press, 1998. ISBN 80-85943-64-6. UČEŇ, P., a.j. Metriky v Informatice. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, 2001. ISBN 80-247-0080-8.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Kontrola zpracování jednotlivých etap projektu.

E-learning

Další požadavky na studenta

Aktivní účast na cvičení Zpracování jednotlivých etap projektu

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova předmětu: 1. Procesy jejich vznik a význam 2. Sběr dat, kvantifikace požadavků na proces 3. Definování procesů 4. Základní postupy a techniky modelování procesů 5. Existující metodiky modelování procesů 6. Modelování základních elementů procesů, aplikace metrik 7. Simulace vytvořeného modelu 8. Analýza vytvořeného modelu 9. Prezentace výsledků 10. Procesy a jejich význam v informačních technologiích 11. Případové studie Cvičení: V rámci cvičení jsou se studenty procvičovány znalosti získané na přednáškách, jejich ukázka na praktických příkladech a následná diskuze nad zjištěnými informacemi. Cílem cvičení je, aby studenti byli schopni samostatně vytvořit model v produktu Witness. Koncepce cvičení je následující: - Úvod do prostředí Witness – seznámení se s prostředím Witness a jednotlivými ovládacími prvky - Tvorba modelu - fáze výstavby modelu, definice, zobrazení a detaily jednotlivých elementů, základní součástí modelu, vstupní a výstupní pravidla, modelování prostojů, vzorkování a náhodná čísla, pracovní síla, dopravníky, atribut, funkce, modelování směn. - Simulace modelu – testování modelu, verifikace simulačních výsledků - Inovace a restrukturalizace modelu – experimentování s modelem, vyhodnocování jednotlivých variant, porovnávání jednotlivých variant.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45  20
        Zkouška Zkouška 55  21
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2013/2014 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R001) Aplikovaná informatika (00) Aplikovaná informatika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R001) Aplikovaná informatika (00) Aplikovaná informatika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku