155-0381/02 – Ekonomické aplikace v e-business (EAEB)

Garantující katedraKatedra aplikované informatikyKredity4
Garant předmětuIng. Petr Rozehnal, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Petr Rozehnal, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské, bakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
ROZ01 Ing. Petr Rozehnal, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 1+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

V předmětu se studenti seznámí s podstatou celosvětově přijímaných metodologií z oblastí řízení informatiky. Student získá znalosti použití konceptu IT služeb a umí aplikovat principy IT governance. Student umí analyzovat situaci v organizaci a navrhnout řešení na základě doporučení diskutovaných rámců.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět je zaměřen na holistický pohled uplatnění informačních technologií ve firmě nebo instituci. Akcent je kladen na aspekty řízení podnikové informatiky a smysluplné využití IT zdrojů pro potřeby byznysu (IT alignment). Pozornost je věnována také oblasti IT služeb a jejich začlenění do řízení organizace.

Povinná literatura:

DOLEŽAL, Jan. Agilní přístupy vývoje produktu a řízení projektu. Praha: Grada, 2022. ISBN 978-80-271-3705-3. GÁLA, Libor, Jan POUR a Zuzana ŠEDIVÁ. Podniková informatika: počítačové aplikace v podnikové a mezipodnikové praxi. 3., aktualizované vydání. Praha: Grada, 2015. 240 s. ISBN 978-80-247-5457-4. VOŘÍŠEK, Jiří. Principy a modely řízení podnikové informatiky. 2. vyd. Praha: Oeconomica, 448 s. 2015. ISBN 978-80-245-2086-5.

Doporučená literatura:

ADÁMEK, Pavel a Lucie, MAIXNEROVÁ. Business modelování. Praha: Grada, 2022. ISBN 978-80-271-3356-7. BASL, Josef a Roman, BLAŽÍČEK. Podnikové informační systémy. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4307-3. MYSLÍN, Jozef. Scrum: průvodce agilním vývojem softwaru. Brno: Computer Press, 2017. ISBN 978-80-251-4650-7.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Test. Projekt.

E-learning

Další požadavky na studenta

Bez zvláštních požadavků.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do řízení podnikové informatiky a IT zdrojů v organizaci. 2. Klasifikace typů IS a jejich užití v organizaci. IT strategie – role, obsah a vztah k dalším strategiím v organizaci. 3. Byznys analytika – obsah, role a využití v řízení organizace. Rámec BABOK. 4. IT Governance a jeho role v řízení podnikové informatiky. 5. Seznámení s principy a užitím rámce COBIT. 6. Implementace rámce COBIT. 7. Řízení IT služeb. Kontext IT služeb na řízení organizace. 8. Seznámení s rámcem ITIL. 9. Klíčové procesy ITIL. 10. Oblast Enterprise Architecture a užití pro řízení podnikové informatiky. 11. Úvodní seznámení s rámcem TOGAF. 12. Alternativní přístupy.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2011/2012 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 85  25 3
Rozsah povinné účasti: Účast na cvičení minimálně 60%.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Účast na cvičení je prominuta, je však nutno splnit úkoly, kterou jsou součástí zápočtu (vykonání je na individuální domluvě se cvičícím).

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0413A050012) Ekonomika a management (S02) Podniková ekonomika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (B0414A050001) Marketing (S02) Marketing a obchod P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (B0414A050001) Marketing (S02) Marketing a obchod P čeština Šumperk 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (B0413A050012) Ekonomika a management (S02) Podniková ekonomika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0413A050012) Ekonomika a management (S02) Podniková ekonomika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0413A050012) Ekonomika a management (S02) Podniková ekonomika P čeština Valašské Meziříčí 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0413A050012) Ekonomika a management (S02) Podniková ekonomika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (B0413A050012) Ekonomika a management (S02) Podniková ekonomika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0413A050012) Ekonomika a management (S02) Podniková ekonomika P čeština Valašské Meziříčí 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B0413A050012) Ekonomika a management (S02) Podniková ekonomika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0413A050012) Ekonomika a management (S02) Podniková ekonomika P čeština Valašské Meziříčí 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2018/2019 (N6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (00) Management P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (00) Management P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 zimní
2021/2022 zimní
2016/2017 zimní
2015/2016 zimní
2014/2015 zimní
2012/2013 zimní
2011/2012 zimní