155-0382/01 – Strategie vyhledávání informací a jejich zpracování (SVIZ)

Garantující katedraKatedra aplikované informatikyKredity4
Garant předmětuPhDr. Milena MedkováGarant verze předmětuPhDr. Milena Medková
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2002/2003Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PAP0001 doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- seznámit s rešeršní činností, teoretickými i praktickými otázkami vyhledávání informací z vybraných informačních zdrojů dokumentografických bází dat - pochopit strategii a konkrétní postupy při vyhledávání informací ze zdrojů plných textů (zdrojů neorganizovaných informací na WWW a organizovaných online dostupných přes WWW, především pak digitálních knihoven) - zpracovat komplexní dokumentografickou rešerši na zadané téma v oboru informační věda

Vyučovací metody

Anotace

Předmět zahrnuje vybrané kapitoly rešeršní činnosti (vyhledávání a vyhledávacích metod). Pozornost je věnována teoretickým i praktickým otázkám vyhledávání informací z vybraných informačních zdrojů dokumentografických bází dat (důraz je kladen na zdroje z oboru Informační věda a oborů souvisejících) včetně specifických zdrojů typu báze dat bází dat. Rozsáhlá kapitola je věnována otázkám strategie a konkrétních postupů při vyhledávání informací ze zdrojů plných textů (zdrojů neorganizovaných informací na WWW a organizovaných online dostupných přes WWW, především pak digitálních knihoven). Zaměření je zejména na významné zdroje v oblasti vědy. - Součástí přípravy je zpracování komplexní dokumentografické rešerše na zadané téma v oboru informační věda.

Povinná literatura:

Povinná literatura: 1. BERGMAN, M.K. The Deep Web : Surfacing Hidden Value [online]. Sioux Falls : BrightPlanet.com, September 24 2001 [cit. 2002-02-15]. White Paper. Dostupný z WWW: http://www.brightplanet.com/deepcontent/tutorials/DeepWeb/deepwebwhitepaper.pdf . 2. BRATKOVÁ, Eva. Bibliografické a plnotextové báze dat americké firmy H.W. Wilson pro společenskovědní a humanitní obory : vyhledávání informací v systému WilsonWeb. In INFOMEDIA'98 [online]. 1998 [cit. 2002-02-15]. Dostupný z WWW: http://www.inforum.cz/infomedia98/pdf/wilson.htm . 3. BRATKOVÁ, Eva. Citace odborné literatury jako nástroj rozvoje služeb a integrace digitálních knihoven. In AKP 2001 : Automatizace knihovnických procesů - 8 : sborník z 8. ročníku semináře pořádaného ve dnech 24.-25. dubna 2001 v Liberci. Praha : ČVUT, Výpočetní a informační centrum, 2001, s. 109- 120. Dostupný také z WWW: http://knihovny.cvut.cz/akp/clanky/12.pdf Doporučená literatura: 1. BRATKOVÁ, Eva. Databáze databází : studijní materiál. Verze 3.1., aktualizovaná a rozšířená. Praha : ÚISK FF UK, 2002. 25 s. 2. BRATKOVÁ, Eva. Elektronické archívy vědecké literatury a jejich integrace. In INFOS 2000 : zborník z 30. medzinárodného informatického sympózia [online]. Bratislava : SSK 2000, s. 187-200. Dostupný také z WWW: http://www.aib.sk/infos/infos2000/19.htm. 3. BRATKOVÁ, E. Elektronické disertace a projekty a systémy jejich zpřístupňování. Národní knihovna. 2002, roč. 13, č. 4, s. 268-287. Dostupný také z WWW: http://full.nkp.cz/nkkr/NKKR0204/0204268.html. 4. BRATKOVÁ, E. Vyhledávání informací z digitálních virtuálních knihoven : studijní materiál. Verze 2.2.1. Praha : ÚISK FF UK, 2002. 40 s.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

bude doplněno později ...

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

bude doplněno později ...

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2007/2008 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45  26
        Zkouška Zkouška 55  25
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R014) Informační a znalostní management P čeština Valašské Meziříčí 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R014) Informační a znalostní management (00) Informační a znalostní management P čeština Valašské Meziříčí 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R014) Informační a znalostní management (00) Informační a znalostní management P čeština Valašské Meziříčí 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku