155-0385/03 – Internet Publishing (PNI)

Gurantor departmentDepartment of Applied InformaticsCredits4
Subject guarantorIng. Martin Pochyla, Ph.D.Subject version guarantorIng. Martin Pochyla, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2009/2010Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
POC11 Ing. Martin Pochyla, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 1+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Prezentovat a popsat základní strukturu internetové stránky. Vyjmenovat kritéria a pravidla pro tvorbu internetových stránek. Rozlišovat mezi statickými a dynamickými weby. Konstruovat stránky pomocí HTML a CSS. Vytvořit internetovou prezentaci a umístit ji na internet. Vybrat vhodné metody propagace stránek a plánovat jejich aplikaci.

Teaching methods

Summary

V rámci předmětu jsou studenti seznámeni se základními pravidly pro tvorbu internetových stránek. Výklad bude směřován nejenom na problematiku XHTML, CSS, JavaScriptu, ale také na problematiku grafiky, rozložení a optimalizace stránék v rámci komplexního web designu.

Compulsory literature:

1) Gropl T. HTML, CSS a JavaScript – referenční příručka, Praha, BEN, 2002, ISBN 80-7300-099-7 2) Powell T. Web Design - kompletní průvodce, Praha, ComputerPress, 2004, ISBN 80-722-6949-6 3) Klán P. Jindřich J. WWW pro zelenáče, Praha, Neocortex, 2003, ISBN 80-86330- 09-5 Internet: 1) www.jakpsatweb.cz 2) www.interval.cz 3) www.w3c.org

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1) Tvorba stránek - teorie 2) Tvorba stránek - struktura a navigace na stránkách 3) Editor web .stránek - MS FrontPage 4) Editor web .stránek - MS FrontPage 5) Editor web .stránek - PSPad a TOPStyle 6) Tvorba stránek pomocí XHTML + CSS - I 7) Tvorba stránek pomocí XHTML + CSS - II 8) Tvorba stránek pomocí XHTML + CSS - III 9) Základy dynamických stránek - I 10) Základy dynamických stránek - II 11) Optimalizace stránek - SEO 12) Práce se zdroji knihoven na Inetu 13) Samostatná tvorba projektu 14) Samostatná tvorba projektu

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2010/2011 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 45  25
        Examination Examination 55  26
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2010/2011 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R014) Information and Knowledge Management P Czech Valašské Meziříčí 3 Compulsory study plan
2010/2011 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R014) Information and Knowledge Management (00) Informační a znalostní management P Czech Valašské Meziříčí 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner