155-0393/01 – Information Industry (INFPR)

Gurantor departmentDepartment of Computer ScienceCredits3
Subject guarantordoc. PhDr. Richard Papík, Ph.D.Subject version guarantordoc. PhDr. Richard Papík, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduate
Study languageCzech
Year of introduction2002/2003Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
MED0001 PhDr. Milena Medková
SLU0001 Mgr. Petra Sluková
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 2+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

- seznámit se základními pojmy, historickým kontextem a vývojem disciplíny - pochopit celou šíři problematiky se zdůrazněním národních specifik - prakticky procvičit práci s vybranými významnými systémy světové i české produkce v různých oborech lidské činnosti

Teaching methods

Summary

Seznámení studenta se základními pojmy, historickým kontextem a vývojem disciplíny, nastínění celé šíře problematiky se zdůrazněním národních specifik. Při cvičení ověření teoretických znalostí a procvičení práce s vybranými významnými systémy světové i české produkce v různých oborech lidské činnosti.

Compulsory literature:

Povinná literatura: 1. VLASÁK, Rudolf: Světové informační systémy a služby. Informační průmysl. Praha, Karolinum 1999. 2. CEJPEK, Jiří : Úvod do právní informatiky, Karolinum 1997. 3. PIČMAN, D.: Patentové informace na Internetu. Úřad průmyslového vlastnictví, 2004. Doporučená literatura: Aktuální materiály jednotlivých databázových a knihovnických servisních center, časopisy Ikaros, InformationToday. Domovské stránky WWW a portály jednotlivých systémů a oborových konferencí.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

bude doplněno později ...

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

bude doplněno později ...

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2009/2010 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation Credit 85  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2010/2011 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R014) Information and Knowledge Management P Czech Valašské Meziříčí 3 Compulsory study plan
2010/2011 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R014) Information and Knowledge Management (00) Informační a znalostní management P Czech Valašské Meziříčí 3 Compulsory study plan
2009/2010 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R014) Information and Knowledge Management (00) Informační a znalostní management P Czech Valašské Meziříčí 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner