155-0450/01 – Informatika (Info)

Garantující katedraKatedra aplikované informatikyKredity5
Garant předmětuIng. Petr Rozehnal, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Petr Rozehnal, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
NOV21 Ing. Vítězslav Novák, Ph.D.
ROZ01 Ing. Petr Rozehnal, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 6+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- získat základní informace potřebné pro práci s počítačem, - popsat základní strukturu osobního počítače, - charakterizovat funkci jednotlivých komponent osobního počítače, - osvojit si programové prostředky běžně využívané při uživatelské práci - získat informace o fungování komunikačních sítí - chápat principy fungování sítě Internet - využít Internet pro získání informací - získat základní znalosti o informačních systémech v podnicích a institucích - pochopit úlohu a uplatnění ICT v ekonomických subjektech - pochopit základní datové struktury, databázové koncepty

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je sjednotit znalosti studentů v oblasti osobní informatiky a rozšířit je v oblasti informatiky podnikové. Studenti by měli chápat strukturu počítačového vybavení (HW a SW), fungování počítačových sítí (LAN a WAN). Navazujícím cílem je pak pochopení využití výpočetní techniky u ekonomických subjektů. Diskutováno je nasazení informačních systémů, jejich typy a integraci do firem a institucí.

Povinná literatura:

MINISTR, Jan, Vítězslav Novák, Martin Pochyla a Petr Rozehnal. Osobní informatika. Ostrava: VŠB TU Ostrava. 2013. ISBN 978-80-248-3167-1. GÁLA, Libor, Jan POUR a Zuzana ŠEDIVÁ. Podniková informatika: počítačové aplikace v podnikové a mezipodnikové praxi. 3., aktualizované vydání. Praha: Grada Publishing, 2015. ISBN 978-80-247-5457-4. PECINOVSKÝ, Josef a Rudolf PECINOVSKÝ. Office 2016: průvodce uživatele. Praha: Grada, 2016. ISBN 978-80-247-5691-2.

Doporučená literatura:

VOŘÍŠEK, Jiří. Principy a modely řízení podnikové informatiky. Vydání druhé. Praha: Oeconomica, nakladatelství VŠE, 2015. ISBN 978-80-245-2086-5. SODOMKA, Petr. Informační systémy v podnikové praxi. Brno: Computer Press, 2006. ISBN 80-251-1200-4. PUŽMANOVÁ, Rita. Širokopásmový Internet, Přístupové a domácí sítě. Computer Press. Brno, 2004. ISBN 80-251-0139-8. HORÁK, Jaroslav, Pavel SIMR a Květuše SÝKOROVÁ. Hardware: učebnice pro pokročilé. 4. aktualiz. vyd. Brno: Computer Press, 2007. 360 s. ISBN 978-80-251-1741-5.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

zápočet - odevzdání úkolů zkouška

E-learning

Další požadavky na studenta

Základní znalosti z oblasti ICT. Logické uvažování.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Struktura počítačového vybavení. 2. Počítačové sítě. 3. Internet. 4. Podniková informatika – úvod, role a význam. 5. Databázové zpracování dat. 6. Business Intelligence. 7. Informační systémy – klasifikace, role a význam ve firmách a institucích. 8. Podnikové IS. 9. Bezpečnost ICT. 10. Integrace a řízení podnikové informatiky. 11. Informatika a veřejná správa, e-Goverment.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45  25
        Zkouška Zkouška 55  15 3
Rozsah povinné účasti: Účast na cvičení minimálně 70%.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Není nutná účast na seminářích je však nutno splnit úkoly, kterou jsou součástí zápočtu (vykonání je na individuální domluvě se cvičícím).

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0413A050012) Ekonomika a management (S03) Management K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0413A050012) Ekonomika a management (S02) Podniková ekonomika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Šumperk 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Valašské Meziříčí 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S01) Mezinárodní ekonomické vztahy K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Valašské Meziříčí 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Šumperk 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0413A050012) Ekonomika a management (S02) Podniková ekonomika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0413A050012) Ekonomika a management (S03) Management K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S01) Mezinárodní ekonomické vztahy K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Valašské Meziříčí 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Šumperk 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0413A050012) Ekonomika a management (S02) Podniková ekonomika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0413A050012) Ekonomika a management (S03) Management K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Valašské Meziříčí 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Šumperk 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0413A050012) Ekonomika a management (S02) Podniková ekonomika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0413A050012) Ekonomika a management (S03) Management K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S01) Mezinárodní ekonomické vztahy K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Šumperk 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Valašské Meziříčí 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0413A050012) Ekonomika a management (S02) Podniková ekonomika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0413A050012) Ekonomika a management (S03) Management K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S01) Mezinárodní ekonomické vztahy K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Šumperk 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Valašské Meziříčí 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0413A050012) Ekonomika a management (S02) Podniková ekonomika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0413A050012) Ekonomika a management (S03) Management K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S01) Mezinárodní ekonomické vztahy K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní
2021/2022 zimní
2020/2021 zimní
2019/2020 zimní