155-0557/01 – Informační podpora pro manažery (IPM-ENG)

Garantující katedraKatedra aplikované informatikyKredity4
Garant předmětuIng. Martin Pochyla, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Martin Pochyla, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské, bakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
POC11 Ing. Martin Pochyla, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- rozšířit schopnosti studentů při práci s počítačem - seznámit studenty s vybranými softwarovými produkty podle úrovně jejich znalostí - aplikovat software při podpoře práce managera - zpracovat zadaný projekt

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

V práci předmětu Informační podpora pro manažery je student seznámen se základními možnostmi využití výpočetní techniky pro získání informaci a znalostí důležité pro jeho pracovní úkoly. Postupně jsou vysvětlovány jednotlivé oblasti ICT a konkrétní produkty napomáhající k plnění pracovních úkolů. Důraz je kladen také na týmovou práci a kolaborativní formy spolupráce se členy týmu. V rámci předmětu jsou probírány také internetové aplikace a služby a to se především jejich čím dál větší zapojení do firemních procesů a denních rutin.

Povinná literatura:

1) POUR, Jan, Libor GÁLA a Zuzana ŠEDIVÁ. Podniková informatika. 2. vyd. Praha: Grada, 2009. 496 s. ISBN 978-80-247-2615-1.

Doporučená literatura:

1) TVRDÍKOVÁ, Milena. Aplikace moderních informačních techologií v řízení firmy. Praha: Grada, 2008. 176 s. ISBN 978-80-247-2728-8. 2) STROSS, Randall. Planeta Google. Praha: Computer Press, 2009. 296 s. ISBN 978-80-251-2412-3. 3) Internetové zdroje: www.systemonline.cz, www.zive.cz, www.qbiz.net

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Bez dalších požadavků na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky 1. Historie Internetu - základní milníky a osobnosti. 2. Jak funguje Internet - hlavní služby, aplikace, protokoly, topologie sítě. 3. Cloud Computing I. - historie, pojmy, charakteristiky, modely poskytování služeb. 4. Cloud Computing II. - architektura, rozmístění modely, bezpečnost a soukromí. 5. Time management - technologie a systémy. 6. Vizualizace dat a informací - schopnost sdělovat informace jasně a efektivně. 7. Web Design - hlavní pravidla, aplikace a služby a jejich propojení, základy grafiky. Cvičení 1. Základní služby, aplikace a protokoly na internetu - praktické ukázky a možnosti nastavení. 2. Internetoý prohlížeč jako základní přístupový bod - bezpečnost, synchronizace nastavení, synchronizace rozšíření, nastavení pravidel a možností využití pokročilých funkcí prohlížeče. 3. Internetové vyhledávače - katalogové proti fulltextové vyhledávání. Pokročilé techniky vyhledávání a shromažďování informací a dat z internetu. 4. Instalace aplikací a služeb v on-line prostředí - zabezpečení a řízení on-line aplikací a rozšíření. 5. Online úložiště - pravidla nahrávání obsahu, možností sdílení zabezpečené dat a informací. 6. Nástroje pro správu času - jak zabránit pracovnímu přetížení, efektivní hospodaření s časem, priority a časový harmonogram - evernote.com. 7. Informační grafika / Infografika - vizuální reprezentace informací, dat nebo znalosti ve smyslu rychle a jasně prezentovat informace. 8. Myšlenkové mapy - vizuální zobrazení informace. Generování, vizualizace, struktura a třídění myšlenek. 9. Google aplikace I. - popis online cloud prostředí. Pravidla a pokročilé využití funkce při práci s textovým editorem a tabulkovým editorem. Export a Import, synchronizace dokumentů. 10. Google aplikace II. - e-mail, kalendář a sdílení informací v rámci týmu. Organizace a správa schůzek - doodle.com 11. Formuláře Google - vytvoření online formuláře. Nastavení pravidel a správa dat. 12. Weby Google I. - místo na Internetu pro prezentaci a sdílení obsahu. Vytvoření jednoduché webové stránky založené na obsahu z on-line aplikací a služby - video, google dokumentů, formulářů, atd. 13. Weby Google II. - místo na Internetu pro prezentaci a sdílení obsahu. Vytvoření jednoduché webové stránky založené na obsahu z on-line aplikací a služby - video, google dokumentů, formulářů, atd. 14. Samostatná práce na projektu - vyhodnocení jednotlivých projektů.

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
Incoming Students 2016/2017 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.