155-0557/02 – Informační podpora pro manažery (IPM-ENG)

Garantující katedraKatedra aplikované informatikyKredity4
Garant předmětuIng. Martin Pochyla, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Martin Pochyla, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské, navazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
GRU100 Ing. Ondřej Grunt, Ph.D.
POC11 Ing. Martin Pochyla, Ph.D.
ROZ01 Ing. Petr Rozehnal, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- rozšířit schopnosti studentů při práci s počítačem - seznámit studenty s vybranými softwarovými produkty podle úrovně jejich znalostí - aplikovat software při podpoře práce managera - zpracovat zadaný projekt

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

V práci předmětu Informační podpora pro manažery je student seznámen se základními možnostmi využití výpočetní techniky pro získání informaci a znalostí důležité pro jeho pracovní úkoly. Postupně jsou vysvětlovány jednotlivé oblasti ICT a konkrétní produkty napomáhající k plnění pracovních úkolů. Důraz je kladen také na týmovou práci a kolaborativní formy spolupráce se členy týmu. V rámci předmětu jsou probírány také internetové aplikace a služby a to se především jejich čím dál větší zapojení do firemních procesů a denních rutin.

Povinná literatura:

1) POUR, Jan, Libor GÁLA a Zuzana ŠEDIVÁ. Podniková informatika. 2. vyd. Praha: Grada, 2009. 496 s. ISBN 978-80-247-2615-1.

Doporučená literatura:

1) TVRDÍKOVÁ, Milena. Aplikace moderních informačních techologií v řízení firmy. Praha: Grada, 2008. 176 s. ISBN 978-80-247-2728-8. 2) STROSS, Randall. Planeta Google. Praha: Computer Press, 2009. 296 s. ISBN 978-80-251-2412-3. 3) Internetové zdroje: www.systemonline.cz, www.zive.cz, www.qbiz.net

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Bez dalších požadavků na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky 1. Historie Internetu - základní milníky a osobnosti. 2. Jak funguje Internet - hlavní služby, aplikace, protokoly, topologie sítě. 3. Cloud Computing I. - historie, pojmy, charakteristiky, modely poskytování služeb. 4. Cloud Computing II. - architektura, rozmístění modely, bezpečnost a soukromí. 5. Time management - technologie a systémy. 6. Vizualizace dat a informací - schopnost sdělovat informace jasně a efektivně. 7. Web Design - hlavní pravidla, aplikace a služby a jejich propojení, základy grafiky. Cvičení 1. Základní služby, aplikace a protokoly na internetu - praktické ukázky a možnosti nastavení. 2. Internetoý prohlížeč jako základní přístupový bod - bezpečnost, synchronizace nastavení, synchronizace rozšíření, nastavení pravidel a možností využití pokročilých funkcí prohlížeče. 3. Internetové vyhledávače - katalogové proti fulltextové vyhledávání. Pokročilé techniky vyhledávání a shromažďování informací a dat z internetu. 4. Instalace aplikací a služeb v on-line prostředí - zabezpečení a řízení on-line aplikací a rozšíření. 5. Online úložiště - pravidla nahrávání obsahu, možností sdílení zabezpečené dat a informací. 6. Nástroje pro správu času - jak zabránit pracovnímu přetížení, efektivní hospodaření s časem, priority a časový harmonogram - evernote.com. 7. Informační grafika / Infografika - vizuální reprezentace informací, dat nebo znalosti ve smyslu rychle a jasně prezentovat informace. 8. Myšlenkové mapy - vizuální zobrazení informace. Generování, vizualizace, struktura a třídění myšlenek. 9. Google aplikace I. - popis online cloud prostředí. Pravidla a pokročilé využití funkce při práci s textovým editorem a tabulkovým editorem. Export a Import, synchronizace dokumentů. 10. Google aplikace II. - e-mail, kalendář a sdílení informací v rámci týmu. Organizace a správa schůzek - doodle.com 11. Formuláře Google - vytvoření online formuláře. Nastavení pravidel a správa dat. 12. Weby Google I. - místo na Internetu pro prezentaci a sdílení obsahu. Vytvoření jednoduché webové stránky založené na obsahu z on-line aplikací a služby - video, google dokumentů, formulářů, atd. 13. Weby Google II. - místo na Internetu pro prezentaci a sdílení obsahu. Vytvoření jednoduché webové stránky založené na obsahu z on-line aplikací a služby - video, google dokumentů, formulářů, atd. 14. Samostatná práce na projektu - vyhodnocení jednotlivých projektů.

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
Incoming students - master study 2018/2019 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming Students 2017/2018 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.