155-0902/01 – Management Information Systems (ISM)

Gurantor departmentDepartment of Applied InformaticsCredits0
Subject guarantordoc. Ing. Josef Fiala, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Josef Fiala, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
YearSemestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1996/1997Year of cancellation2011/2012
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesFollow-up Master
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 30+0
Part-time Credit and Examination 30+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

- pochopit postavení uživatele v procesu přípravy a implementace informačního systému, - definovat uživatelské požadavky kladené na počítačovou aplikaci, - implementovat zásady uživatelské přívětivosti u počítačové aplikace, - zpracovat návrh informačního systému preferujícího uživatelské požadavky

Teaching methods

Summary

Postavení manažera v systému zpracování dat. Uživatelský přístup k tvorbě ekonomických aplikací. Obecný postup tvorby a využívání projektu automatizace. Grafické a multimediální systémy v managementu. Technická a programová podpora informačních systémů.

Compulsory literature:

Literatura: Derfler, F., J., Freed, L.: Jak pracují sít. UNIS, Brno 1994 Fiala, J.: Navrhování ekonomických aplikací - uživatelský přístup. Učební texty VŠB,Ostrava 1995 Holsinger, E.: Jak pracují multimédia. UNIS, Brno 1995 Sokolowsky, P., Šedivá, Z.: Multimédia - současnost budoucnosti. Grada, Praha 1994 White, R.: Jak pracují počítače. UNIS, Brno 1994

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

bude doplněno později ...

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

bude doplněno později ...

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2011/2012 (P6209) Systems Engineering and Informatics (6209V025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2011/2012 (P6209) Systems Engineering and Informatics (6209V025) System Engineering and Informatics K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2010/2011 (P6209) Systems Engineering and Informatics (6209V025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2010/2011 (P6209) Systems Engineering and Informatics (6209V025) System Engineering and Informatics K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2008/2009 (P6209) Systems Engineering and Informatics (6209V021) Managerial Informatics K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2007/2008 (P6209) Systems Engineering and Informatics (6209V021) Managerial Informatics K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.