155-0904/01 – Computer Networks (PS)

Gurantor departmentDepartment of Applied InformaticsCredits0
Subject guarantordoc. RNDr. František Koliba, CSc.Subject version guarantordoc. RNDr. František Koliba, CSc.
Study levelpostgraduateRequirementChoice-compulsory
YearSemesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction2006/2007Year of cancellation2011/2012
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesDoctoral
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 30+0
Part-time Credit and Examination 30+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

To acquaint students with current methods of obtaining, processing and evaluating information, the problems of creating and managing resources for the communication in computing systems. Topics will be given with regard to the likely practical needs of students using the services of communications and public information computer networks in practice.

Teaching methods

Lectures
Individual consultations

Summary

Prohloubit znalosti v oblastech získávání, zpracování a vyhodnocování informací v počítačových sítích, problematice tvorby a spravování prostředků sloužících pro komunikaci ve výpočetních systémech. Orientovat se v operačním systému lokálních sítí, propojení sítí a dálkovém přenosu dat, veřejných datových sítích a jejich službách.

Compulsory literature:

TANENBAUM, A.S., WETHERALL, D.J. Computer Networks. New Jersey: Prentice Hall, 2010. ISBN 978-0132126953. PŘICHYSTAL, O. Novell NetWare 6: Podrobná příručka.. Computer Press, 2002. ISBN 80-7226-625-X.

Recommended literature:

TYSON GREER. Intranety, principy a praxe.. Brno, Computer press, 1999. ISBN 80-7226-135-5. PUŽMANOVÁ, R. Moderní komunikační sítě od A do Z.. Brno, Computer Press, 2006. ISBN 80-7226-098-7. PŘICHYSTAL, O. Novell NetWare 5: Podrobná příručka. Computer Press, 1999. ISBN ISBN 80-7526-148-. WENDELL, O. Počítačové sítě. Brno, Computer Press, 2005. ISBN 80-251-0538-5. KALLAZ, F., PENIAK, P. Počítačové sítě a jejich aplikace.. Praha, Grada, 1999. ISBN 80-7169-407-X. HLAVENKA, J., SEDLÁŘ, R., HOLČÍK, T., BOTÍK, R., MACH, J. Vytváříme www stránky. Brno, Computer Press, 1999. ISBN 80-7226-163-0.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Nejsou další požadavky.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Metody získávání, zpracování a vyhodnocování informací v počítačových sítích, problematika tvorby a spravování prostředků sloužících pro komunikaci ve výpočetních systémech. Operační systémy lokálních sítí. Propojení sítí, dálkový přenos dat. Veřejné datové sítě a jejich služby. Celostátní počítačová síť CESNET.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2012/2013 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2011/2012 (P6209) Systems Engineering and Informatics (6209V025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2011/2012 (P6209) Systems Engineering and Informatics (6209V025) System Engineering and Informatics K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2010/2011 (P6209) Systems Engineering and Informatics (6209V025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2010/2011 (P6209) Systems Engineering and Informatics (6209V025) System Engineering and Informatics K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2008/2009 (P6209) Systems Engineering and Informatics (6209V021) Managerial Informatics K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2007/2008 (P6209) Systems Engineering and Informatics (6209V021) Managerial Informatics K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.