155-0904/02 – Computer Networks (PS)

Gurantor departmentDepartment of Applied InformaticsCredits10
Subject guarantordoc. RNDr. František Koliba, CSc.Subject version guarantordoc. RNDr. František Koliba, CSc.
Study levelpostgraduateRequirementChoice-compulsory
YearSemesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction2012/2013Year of cancellation2020/2021
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesDoctoral
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KOL01 doc. RNDr. František Koliba, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Examination 30+0
Part-time Examination 30+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

To acquaint students with current methods of obtaining, processing and evaluating information, the problems of creating and managing resources for the communication in computing systems. Topics will be given with regard to the likely practical needs of students using the services of communications and public information computer networks in practice.

Teaching methods

Lectures
Individual consultations

Summary

Prohloubit znalosti v oblastech získávání, zpracování a vyhodnocování informací v počítačových sítích, problematice tvorby a spravování prostředků sloužících pro komunikaci ve výpočetních systémech. Orientovat se v operačním systému lokálních sítí, propojení sítí a dálkovém přenosu dat, veřejných datových sítích a jejich službách.

Compulsory literature:

TANENBAUM, A.S., WETHERALL, D.J. Computer Networks. New Jersey: Prentice Hall, 2010. ISBN 978-0132126953. PŘICHYSTAL, O. Novell NetWare 6: Podrobná příručka.. Computer Press, 2002. ISBN 80-7226-625-X.

Recommended literature:

TYSON GREER. Intranety, principy a praxe.. Brno, Computer press, 1999. ISBN 80-7226-135-5. PUŽMANOVÁ, R. Moderní komunikační sítě od A do Z.. Brno, Computer Press, 2006. ISBN 80-7226-098-7. PŘICHYSTAL, O. Novell NetWare 5: Podrobná příručka. Computer Press, 1999. ISBN ISBN 80-7526-148-. WENDELL, O. Počítačové sítě. Brno, Computer Press, 2005. ISBN 80-251-0538-5. KALLAZ, F., PENIAK, P. Počítačové sítě a jejich aplikace.. Praha, Grada, 1999. ISBN 80-7169-407-X. HLAVENKA, J., SEDLÁŘ, R., HOLČÍK, T., BOTÍK, R., MACH, J. Vytváříme www stránky. Brno, Computer Press, 1999. ISBN 80-7226-163-0.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

without further requirements on student

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Types of networks and their breakdown. 2. Internet protocols and services. 3. Local network. Applications in local area computer networks; principles of data sharing. 4. Client - server architecture. 5. Network business environment. Proposals for creating a shared environment in the company. Application software. 6. Novell Netware. 7. Access rights to objects. 8. Login script. Print. 9. Utility Novel Netware. 10. The layers of the OSI model. 11. Public data networks. Security. 12. Intranets.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2013/2014 Winter semester, validity until: 2020/2021 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Examination Examination   3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2017/2018 (P6209) Systems Engineering and Informatics (6209V025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2017/2018 (P6209) Systems Engineering and Informatics (6209V025) System Engineering and Informatics K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2016/2017 (P6209) Systems Engineering and Informatics (6209V025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2016/2017 (P6209) Systems Engineering and Informatics (6209V025) System Engineering and Informatics K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2015/2016 (P6209) Systems Engineering and Informatics (6209V025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2015/2016 (P6209) Systems Engineering and Informatics (6209V025) System Engineering and Informatics K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2014/2015 (P6209) Systems Engineering and Informatics (6209V025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2014/2015 (P6209) Systems Engineering and Informatics (6209V025) System Engineering and Informatics K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2013/2014 (P6209) Systems Engineering and Informatics (6209V025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2013/2014 (P6209) Systems Engineering and Informatics (6209V025) System Engineering and Informatics K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2012/2013 (P6209) Systems Engineering and Informatics (6209V025) System Engineering and Informatics K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2012/2013 (P6209) Systems Engineering and Informatics (6209V025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.