155-0907/01 – Pravděpodobnostní modelování a metody soft computingu (PMMSC)

Garantující katedraKatedra aplikované informatikyKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Dušan Marček, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Dušan Marček, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HUD0118 doc. Dr. Ing. Miroslav Hudec
MAR0011 prof. Ing. Dušan Marček, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 28+0
kombinovaná Zkouška 28+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět se soustřeďuje na pravděpodobnostní modelování ekonomických a finančních procesů s jejich využitím v manažérských predikčních systémech na taktické a strategické úrovni rozhodování a též na modelováni založeném na soft computingových technikách a prostředky umělé inteligence.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Předmět se soustřeďuje na pravděpodobnostní modelování ekonomických a finančních procesů s jejich využitím v manažérských predikčních systémech na taktické a strategické úrovni rozhodování a též na modelováni založeném na soft computingových technikách a prostředky umělé inteligence.

Povinná literatura:

MARČEK, Dušan. Pravdepodobnostné modelovanie a soft computing v ekonomike. VŠB-TU Ostrava, 2013. 300 s. ISBN 978-80-248-2955-5. MARČEK, Milan a kolektiv. Ekonometria a soft computing. EDIS Žilna, 2008. 223 s. ISBN 978-80-8070-746-0. MARČEK, Dušan. Supervizované a nesupervizované učení z dat: statistický a soft přístup. SAEI, vol. 45/2016, Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 234 s. ISBN 978-80-248-3884-7.

Doporučená literatura:

MARČEK, Dušan a MARČEK, Milan. Neurónové siete a ich aplikácie. Žilina: EDIS ŽU, 2006. 223 s. ISBN 80-8070-497-X. DOSTÁL, Petr, RAIS, Karel, SOJKA, Zdeněk. Pokročilé metody manažerského rozhodování. Grada Publishing, a.s., 2005, ISBN: 80-2471338-1. SEKAJ, I. Evolučné výpočty a ich využitie v praxi. IRIS, 2005, ISBN: 80-89018-87-4.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zkouška: ústní otázky z daných okruhů

E-learning

Další požadavky na studenta

Zpracování písemné práce, které má vazbu na řešenou disertační práci v rozsahu cca 12 stran.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Hlavní témata předmětu tvoří: - Pojetí Soft Computingu. - Metody matematické statistiky a pravděpodobnostního počtu. - Umělé neuronové sítě a predikční modely v ekonomice. - Učení neuronových sítí jako podpora odhadu parametrů nelineárních modelů. - - Prototypování dat a jejího využití při modelování ekonomických systému a finančních procesů. - Strojové učení založené na SVM (Support Vector Machine). - Klasifikační modely strojového učení SVM a jejích využití v modelování procesů s rozsáhlými daty. - Predikce ekonomických časových řad pomocí metody SVM - problémy a možnosti její aplikace.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (P6209) Systémové inženýrství a informatika (6209V025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P6209) Systémové inženýrství a informatika (6209V025) Systémové inženýrství a informatika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P6209) Systémové inženýrství a informatika (6209V025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P6209) Systémové inženýrství a informatika (6209V025) Systémové inženýrství a informatika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P6209) Systémové inženýrství a informatika (6209V025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P6209) Systémové inženýrství a informatika (6209V025) Systémové inženýrství a informatika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P6209) Systémové inženýrství a informatika (6209V025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P6209) Systémové inženýrství a informatika (6209V025) Systémové inženýrství a informatika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P6209) Systémové inženýrství a informatika (6209V025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P6209) Systémové inženýrství a informatika (6209V025) Systémové inženýrství a informatika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P6209) Systémové inženýrství a informatika (6209V025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P6209) Systémové inženýrství a informatika (6209V025) Systémové inženýrství a informatika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P6209) Systémové inženýrství a informatika (6209V025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P6209) Systémové inženýrství a informatika (6209V025) Systémové inženýrství a informatika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku