155-0908/01 – Systémové inženýrství a informatika (SIS)

Garantující katedraKatedra aplikované informatikyKredity20
Garant předmětuprof. Ing. Dušan Marček, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Dušan Marček, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAR0011 prof. Ing. Dušan Marček, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 30+0
kombinovaná Zkouška 30+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Seznámit se základními pojmy a metody teorie rozhodovacích procesů, se simulačními a informačními modely pro podporu managementu v podnikové praxi, s prostředky pro systémové myšlení, prostředky pro modelování složitých systémů, s metody pro testování modelů, s modely podnikových procesů, se základními principy a úkoly projektového řízení, s metodami projektového řízení, řízení kvality, nákladů a rizik projektu a s prostředky pro modelování jako simulace a testování modelů složitých systémů. Seznámit se základními pojmy a metody teorie rozhodovacích procesů, se simulačními a informačními modely pro podporu managementu v podnikové praxi, s prostředky pro systémové myšlení, prostředky pro modelování složitých systémů, s metody pro testování modelů, s modely podnikových procesů, se základními principy a úkoly projektového řízení, s metodami projektového řízení, řízení kvality, nákladů a rizik projektu a s prostředky pro modelování jako simulace a testování modelů složitých systémů. Seznámit se s informačními systémy, informačními a komunikačními technologiemi (ICT), s datovou základnou, datovými modely, informačním managementem a prvky informačního managementu a současnými přístupy k systémové tvorbě a implementaci strategie na podnikatelské úrovni pro získání strategických výhod prostřednictvím podpory ICT. Seznámit se s nejnovějšími metody pro podporu projektového managementu, zajištovat jejich využívaní pro dosažení strategických výhod. Ovládat a aplikovat principy systémového přístupu v ekonomické informatice, a zajišťovat jejich využití v ekonomických systémech. Navrhovat architektury IS a využití IT, formulovat plány IS, případové studie za podpory (uplatnění) modelovacích prostředků a optimalizačních metod, navrhovat datové struktury IS, projektovat IS s využitím podporných programových prostředků a CASE nástrojů. Informační technologie, informační systémy, informační management. Součásti informačního managementu. Koncepty získání strategické výhody prostřednictvím podpory IT. Formulace strategie IS. IT architektury. Strategie realizace IS. Plánování informačního systému (IS), struktura a obsah procesu, případové studie. Data Base. Datové modely, koncepční a logické. Rozsah obsah A. Systémové teorie, metodologie a aplikace B. Projektový management C. Strategický informační systém D. Design a řízení projektů informačních systémů s podporou CASE nástroje

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Předmět se soustřeďuje na: - tvorbu ekonomických a informačních systému založených na teorii a principech systémové metodologie a modelování s využitím optimalizačních metod. Jeho cílem je porozumět těmto technologiím, jejích teoretickým principům, aplikačním možnostem, - základní principy projektového řízení, - získaní nejnovějších poznatků v analýze, projektování, nasazení do praxe, udržování a rozvíjení informačních systému.

Povinná literatura:

EARL, M. J. Management Strategies for Information Technology. Prentice - Hall, 1989. REMENYI, D. Introducing Strategic Information Systems Planning. NCC Blackwell, 1991. ROBSON, W. Strategic Management & Information Systems. Pitman Publ., 1997. CHECKLAND, Peter and John POULTER. Learning For Action: A Short Definitive Account of Soft Systems Methodology, and its use Practitioners, Teachers and Students. John Wiley&Sons 2007. 200 p. ISBN = 0-470-02554-9 CHECKLAND Peter. Systems Thinking, Systems Praktice. John Wiley&Sons 1999. 330 p. ISBN-13: 978-0471986065 KOSSIAKOFF, Alexander et al. Systems Engineering. Principles and Practice. 2th ed. New Yersey: John Wiley&Sons 2011, 560 pp. ISBN 0-470-40548-2 GRAEME, Martin. Managing People and Organizations in Changing contexts. Netherlands: Elsevier 2006. 425 s. ISBN-13: 978-0-7506-8000-4. SCOTT, W.R. and GERALD F. Davis. Organizations. Rational, Natural and Open ŘEHÁČEK, P. Procesy a prvky projektového řízení. 1. vyd. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2011. 139 s. ISBN 978-80-248-245-0. ROSENAU, Milton. Řízení projektů. Computer Press, Praha 2000. KORECKÝ, Michal. Management rizik projektů. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2011. 584 s. ISBN 978-80-247-3221-3. PMI. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBoK® Guide). 5th Edition. Newton Square, Pensylvania: Project Management Institute, 2013. ISBN 978-1-935589-67-9. GRANT, K., HACKNEY, EDGAR, D. Strategic Information Management. Cengage Learning EMEA, Hampshire, UK, 2010. ISBN 978-14080-0793-8 KALUŽA, J. Informační systémy pro strategické ťízení. Ostrava: VŠB-TU Ostrava , 2010. ISBN 978-80-248-2280-8. REMENYI, D. Introducing Strategic Information Systems Planning. NCC Blackwell, 1991. ROBSON, W. Strategic Management & Information Systems. Pitman Publ., 1997. DAVID, F. Stategic Management. Upper Sadle River, Nj: Prentice Hall, 1997. GILLEN, T.: Performance Management and Appraisal. Chartered Institute of Personnel and Development, London, 2007. NEELY, A., D., ADAMS, C., and KENNERLEY, M. The Performance Prism. Finacial Times. Prentice-Hall, London, 2002. ROB, P. CORONEL C. and CROCKETT, K. Database systems: Implementation and Management. London: Cengage Learning, 2008. ISBN 978-1-84480-732-1. HOFFER, J. A., GEORGE, J. F., VALACICH, J. S. Modern Systems Analysis and Design. 3rd ed., Prentice-Hall Int., Inc., 2002 MOLNÁR, Z. Moderní metody řízení informačních systémů. Praha: Grada, 1992. PENDER, T. UML Bible. Wiley Publishing, Inc., 2003. KAJZAR, D., POLÁČEK, I.: Projektování informačních systémů- strukturovaný a objektový přístup. SU v Opavě, FPF UI, 2003.

Doporučená literatura:

EARL, M. J. Management Strategies for Information Technology. Prentice - Hall, 1989. REMENYI, D. Introducing Strategic Information Systems Planning. NCC Blackwell, 1991. ROBSON, W. Strategic Management & Information Systems. Pitman Publ., 1997.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

nejsou další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Informační technologie, informační systémy, informační management. Složky informačního managementu. Koncepty získání strategické výhody pomocí IT. Formulace strategie IS. Architektura IT. Strategie realizace IS. Plánování informačního systému, struktura a obsah procesu, případové studie. Datová základna. Datové modely, konceptuální a logické. Balanced Scorecard (BSC).Základní principy projektového řízení. Funkcionální a institucionální organizace řízení pomocí projektů. Nástroje, techniky a metody projektového řízení. Typologie metod z hlediska využitelnosti ve fázích projektového cyklu. Strukturování projektu, dělení odpovědnosti v projektu, typické balíky aktivit. Lhůtové a termínové plánování, síťové plánování Řízení rizika. Zajišťování kvality projektu i výsledku. Řízení nákladů. Minimalizace nákladů na projekt. Informační zajištění projektového řízení, software.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (P6209) Systémové inženýrství a informatika (6209V025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava povinný stu. plán
2019/2020 (P6209) Systémové inženýrství a informatika (6209V025) Systémové inženýrství a informatika K čeština Ostrava povinný stu. plán
2018/2019 (P6209) Systémové inženýrství a informatika (6209V025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava povinný stu. plán
2018/2019 (P6209) Systémové inženýrství a informatika (6209V025) Systémové inženýrství a informatika K čeština Ostrava povinný stu. plán
2017/2018 (P6209) Systémové inženýrství a informatika (6209V025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava povinný stu. plán
2017/2018 (P6209) Systémové inženýrství a informatika (6209V025) Systémové inženýrství a informatika K čeština Ostrava povinný stu. plán
2016/2017 (P6209) Systémové inženýrství a informatika (6209V025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava povinný stu. plán
2016/2017 (P6209) Systémové inženýrství a informatika (6209V025) Systémové inženýrství a informatika K čeština Ostrava povinný stu. plán
2015/2016 (P6209) Systémové inženýrství a informatika (6209V025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava povinný stu. plán
2015/2016 (P6209) Systémové inženýrství a informatika (6209V025) Systémové inženýrství a informatika K čeština Ostrava povinný stu. plán
2014/2015 (P6209) Systémové inženýrství a informatika (6209V025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava povinný stu. plán
2014/2015 (P6209) Systémové inženýrství a informatika (6209V025) Systémové inženýrství a informatika K čeština Ostrava povinný stu. plán
2013/2014 (P6209) Systémové inženýrství a informatika (6209V025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava povinný stu. plán
2013/2014 (P6209) Systémové inženýrství a informatika (6209V025) Systémové inženýrství a informatika K čeština Ostrava povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku