155-0992/01 – Strategické informační systémy (SIS)

Garantující katedraKatedra aplikované informatikyKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Dušan Marček, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Dušan Marček, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HUD0118 doc. Dr. Ing. Miroslav Hudec
MAR0011 prof. Ing. Dušan Marček, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 28+0
kombinovaná Zkouška 28+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je získání základních teoretických vědomostí, ale též i praktických poznatků potřebných na dosažení cílů organizačních celků a získání obchodní výhody v dlouhodobém časovém působení.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Informační technologie, informační systémy, informační management. Složky informačního managementu. Koncepty získání strategické výhody pomocí IT. Formulace strategie IS. Architektura IT. Strategie realizace IS. Plánování informačního systému, struktura a obsah procesu, případové studie. Datová základna. Datové modely, konceptuální a logické. Balanced Scorecard (BSC) jako moderní přístup strategického managementu.

Povinná literatura:

KOSSIAKOFF, A. a kol. Systems Engineering. Principles and Practice. 2th ed. New Yersey: John Wiley&Sons, 2011, 560 s. ISBN 0-470-40548-2. RAKUTEN KOBO Strategic Information Systems and Technologies in Modern Organizations. Amazon, 2016,ISBN: ISBN: 978-1522516804. LIU, Dahai. Systems engineering: Design principles and Models, Taylor & Francis, 2015, ISBN: 9781466506831. WARD, J., PEPPARD, J. Strategic Planning for Information Systems. John & Sons, 2016, ISBN: 9780470034675.

Doporučená literatura:

FOTR, J. Tvorba strategie a strategické plánování. 1. vyd. Praha: Grada Publishing 2012. 381 s. ISBN 978-80-247-3985-4. KEŘKOVSKÝ, M., DRDLA, M. Strategické řízení firemních informací. C. H. Beck, 2003. ISBN 80-7179-730-8. MILLER, J.D. Learning IBM Watson Analytics. Birmingham,´PACKT Publishing, 2016, ISBN 978-1-58788-3. WARD, J., PEPPARD, J. Strategic Planning for Information Systems. John & Sons, 2016, ISBN: 9780470034675.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zkouška: ústní otázky z daných okruhů

E-learning

Další požadavky na studenta

Zpracování písemné práce, které má vazbu na řešenou disertační práci v rozsahu cca 12 stran.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Hlavní témata předmětu tvoří: 1. základní charakteristiky SIS, informační technologie, informační systémy, informační management, složky informačního managementu; 2. koncepty získání strategické výhody pomocí IT, architektura IT, formulace strategie IS, realizace strategie IS; 3. procesy plánování informačního systému, struktura a obsah procesů; 4. projektování a realizace IS, Balanced Scorecard (BSC) jako moderní přístup strategického managementu, výkonnostní management a jeho vztah k BSC.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (P0311D050019) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0311D050019) Systémové inženýrství a informatika K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0311D050019) Systémové inženýrství a informatika K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0311D050019) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0311D050019) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0311D050019) Systémové inženýrství a informatika K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0311D050019) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0311D050019) Systémové inženýrství a informatika K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.