155-1301/01 – Softwarové inženýrství A (SWEA)

Garantující katedraKatedra aplikované informatikyKredity5
Garant předmětuIng. Jan Ministr, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. František Huňka, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HUN01 doc. Ing. František Huňka, CSc.
MIN20 Ing. Jan Ministr, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je vysvětlit a na praktických příkladech ukázat význam procesního přístupu při tvorbě softwarového díla. Student si osvojí základní dovednosti zpracování uživatelských požadavků, procesního mapování a simulace procesů. Dále se student seznámí se strukturou a využitím metodických rámců ITIL a COBIT s důrazem na strategické řízení informatiky a řízení služeb a provozu. Student prochází jednotlivými fázemi informační podpory procesů až po jejich simulaci s cílem chápání dopadů na ekonomické ukazatele firmy.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Povinná literatura:

DLOUHÝ, Martin et al. Simulace podnikových procesů. Brno: Computer Press, 2007. 201 s. ISBN 978-80-251-164-4. FIALA, Josef a Jan MINISTR. Průvodce analýzou a modelováním procesů. Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2003. 110 s. ISBN 20-248-05000-6. PRESMAN, Roger. Software Engineering: A Practicioner's Approach. 7nd. ed. New Jersey: MCGraw-Hill Science. 928 s. 2009. ISBN:978-0073375977. AL-AMOAIR, Raid, Onur ULGEN a Ed WILIAMS. Process Simulation Using WITNESS: Including Lean and Six-Sigma Applications. New Jersey: Wiley-Interscience, 2010. s. 480. ISBN 978-0470371695.

Doporučená literatura:

CIENCALA, Jiří et al. Procesně řízená organizace – tvorba, rozvoj a měřitelnost procesů. Praha: Professional Publishing, 2011. 204 s. ISBN 978-80-7431-044-7. WIEGERS, Karl E. Požadavky na Software – Od zadání k architektuře aplikace. 2. vyd. Brno: Computer Press, 2008. 448 s. ISBN 978-80-251-1877-1. VONDRÁK, Ivo. Úvod do softwarového inženýrství. [online] VŠB-TU Ostrava [cit. 2012-09-25]Dostupné z: http://vondrak.cs.vsb.cz/download/Uvod_do_softwaroveho_inzenyrstvi.pdf [15.10.2012] GRASEOVÁ, Monika. Procesní řízení ve veřejném sektoru. Brno: Computer Press, 2008. 266 s. ISBN 978-80-251-1987-7. BASL, Josef et al. Inovace podnikových informačních systémů. Praha: Professional Publishing, 2011. 164 s. ISBN 978-80-7431-045-4. UČEŇ, Pavel et al. Metriky v informatice – jak objektivně zjistit přínosy informačního systému. Praha: Grada Publishing, 2001. 139 s. ISBN 80-247-0080-8. BRAUDE, Eric and Michael BERNSTEIN. Software Engineering: Modern Approaches. 2nd. ed. Washington: Willey, 2010. 782 s. ISBN: 978-0471692089.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Cvičení: 1. Aktivní práce na cvičení, docházka minimálně 80 %. 2. Schopnost správně řešit problémové situace na cvičeních k daným tématům, splnění průběžných úkolů. 3. Úspěšná obhajoba závěrečného projektu (zisk zápočtu). Zkouška: ústní.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Framework syllabus of lectures: 1. Problémy vývoje IS a předmět zkoumání SWI 2. Uživatelské požadavky a metody jejich identifikace a zpracování 3. Procesy a metody jejich optimalizace (Capability Maturity Model) 4. Procesy a metody jejich optimalizace (Metodický rámec Result Drivem Renewal) 5. Metriky - stanovení a využití ukazatelů efektivity informačních služeb 6. Metody procesního mapování (Rámcový procesní model, hierarchická struktura procesních map) 7. Inovace v ICT a jejich ekonomický dopad 8. Metodologie ITIL 9. Metodologie COBIT 10. Dynamické modelování procesů - úvod 11. Dynamické modelování procesů - pokročilé techniky 12. Simulace procesů - úvod 13. Simulace procesů - pokročilé techniky 14. Využití výsledků simulace a modelování procesů v jejich návrhu

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45  15
        Zkouška Zkouška 55  15 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika (00) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2013/2014 zimní